หลวงตาบุญชื่น & แม่ชีศันนีย์

ผมเขียนสองเรื่องในเรื่องเดียว หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโท หรือหลวงตาชื่นกับแม่ชีศันสนีย์ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เรื่องมาบรรจบในช่วงเวลาเดียวกัน ผมจึงต้องเขียนยกย่องทั้งสองท่าน

หลวงตาชื่นเป็นพระธุดงค์ เป็นพระป่าสายวิปัสสนา-กรรมฐาน มุ่งปฏิบัติธรรมแสวงบุญจาริกธรรม ตามรอยหลวงปู่มั่น ภริทัตโต ปีนี้เดินธุดงค์จากทางใต้ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ผู้คนรอกราบตลอดทาง

หลวงตาเดินเริ่มธุดงค์หลังพรรษา โดยเดินธุดงค์เท้าเปล่าจาก จ.ภูเก็ต จะไปยัง จ.นครพนม ไม่รับปัจจัยเงินทองรับเพียงน้ำที่มาถวาย ทำเช่นนี้มาหลายปีจนเป็นที่ศรัทธาของผู้พบเห็น เป็นข่าวทุกปี

หลวงตาชื่นไม่ใช่พี่ตูน หลวงตาชื่นไม่รับปัจจัยที่เป็นเงินทองใด ๆ ไม่ใช่ดารานักร้องที่ทำกิจกรรมหารายได้เพื่อการกุศลหลวงตาไม่ได้ก้าวคนละก้าวแบบพี่ตูน หลวงตาเดินธุดงค์ตามกิจของสงฆ์

พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เสมอ พระปฏิบัติที่ไม่รับปัจจัยเงินทองบิณฑบาตตอนเช้าเพียงเพื่อรักษาสังขารให้มีกำลังในการปฏิบัติธรรม เป็นพระที่ปฏิบัติตามโอวาทพระศาสดา กินข้าวชาวบ้านไม่เสียเปล่า

การปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง มุ่งสู่พระนิพพานอันเป็นความปรารถนาสูงสุดที่จะพ้นจากวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลวงตาชื่นไม่เอาอะไร ต้องการบรรลุธรรม ผู้คนจึงศรัทธากราบไหว้ เดินธุดงค์ไปในทิศทางใดก็มีคนมารอถวายน้ำ รอเคาะหัวเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตที่ได้พบบรรพชิตผู้ทรงศีล

หลวงตาชื่นไม่ต้องสอนอะไร การปฏิบัติธุดงควัตรเป็นตัวอย่างได้ดียิ่งกว่าคำสอนใด ๆ การไม่รับปัจจัยเงินทองเป็นการสอนให้ละความโลภที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด

คนเพชรบุรีโชคดี ปีนี้หลวงตาธุดงค์ผ่านมาเพชรบุรี ธาตุขันธ์ของท่านในวัย ๗๒ ปี ยังแข็งแรงโปรดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ตามกำลัง สร้างศรัทธาให้คงมั่นในพระพุทธศาสนา

ในขณะที่แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสถานที่เผยแผ่ธรรมะหลายแห่งได้ละโลกนี้ไปแล้วด้วยวัย ๖๘ ปี ไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมอีกต่อไป

แม่ชีศันสนีย์เป็นปูชนียบุคคล เป็นแบบอย่างของผู้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือสังคมและเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่อง

แม่ชีศันสนีย์เป็นคนดีของแผ่นดิน ข้อคิดข้อเขียนล้วนแต่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน เป็นผู้สร้างแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ก่อประโยชน์ต่อผู้คนโดยส่วนรวม

แม่ชีเป็นเหมือนสังคมสงเคราะห์ ผมติดตามกิจวัตรและได้เห็นการสงเคราะห์ชาวโลกในลักษณะต่าง ๆ ตามกำลังของท่าน เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม

สุภาพสตรีผู้งดงาม มีชื่อเสียงและสามารถอยู่ในโลกแห่งกิเลสได้อย่างสง่างาม กลับเลือกหนทางในทางธรรมที่จะช่วยเหลือผู้คนและสังคม ผมเลื่อมใสและศรัทธาในปณิธานของท่าน

ผมไม่รู้ว่าสองท่านรู้จักกันไหม สองท่านต่างมีวัตรปฏิบัติตามแนวทางของตน แต่มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันคือยึดมั่นในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาไม่เคยเสื่อม พระรัตนตรัยยังดำรงอยู่บริบูรณ์ ทุกท่านสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ผมจึงกล่าวกับทุกท่านได้ว่าท่านจงมาดูเถิด

พระและชีเป็นพุทธบริษัท ๔ นั่นคือ ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ที่จะทำให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่สืบไป ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการทำความดี

ผมชื่นชมทั้งสององค์ พระองค์หนึ่ง แม่ชีท่านหนึ่ง ล้วนเป็นผู้สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง สมควรได้รับการเคารพบูชา องค์หนึ่งยังดำรงธาตุขันธ์ทำความดี อีกท่านหนึ่งละโลกนี้ไปแล้ว

เมืองเพชรเมืองพระ ธรรมะครองใจ ผมยึดมั่นมาตลอดชั่วชีวิตของการเป็นคนเมืองเพชร ใครเขาจะสึกจะไม่ศรัทธาพระก็เรื่องของเขา ผมยังเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาและจะคงอยู่ตลอดไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!