หลากมุมมองการเรียนออนไลน์ ปรับตัวอย่างไรในยุคโควิด-19

แนวโน้มสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วงหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2 หมื่นคนติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศคำสั่งให้เรียนออนไลน์ หรือการเรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ ตลอดทั้งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้โรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับชั้นต้องเดินหน้าจัดการเรียนการสอน “ออนไลน์” อย่างเต็มตัว  

          ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนโยบายให้คุณครูทุกรายวิชาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.1 – ม.6 สอนออนไลน์ด้วยวิธีการสอนสดผ่านโปรแกรมเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ครูและนักเรียนสามารถถามโต้ตอบกันได้ รวมถึงคุณครูบันทึกคลิปวิดีโอให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาและดูย้อนหลังได้ หลังจากการสอนออนไลน์มาระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ช่วงระยะแรกคุณครูให้การบ้านค่อนข้างมาก เพื่อที่จะให้นักเรียนทบทวนบทเรียน เมื่อรวมหลายวิชาทำให้นักเรียนส่งงานไม่ทัน จึงขอให้คุณครูพยายามสอนและมอบหมายงานทำให้เสร็จภายในคาบเรียน จำนวนการบ้านก็จะลดลง

          “แม้ว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เรียนเหมือนในห้องเรียน บางคนไม่มีห้องเรียนส่วนตัว สิ่งรอบข้างรบกวนการเรียน บางบ้านเป็นร้านค้าอยู่ติดถนน บางคนปิดกล้อง ส่วนคุณครูต้องทำงานหนักขึ้น ทั้งเรื่องเตรียมเนื้อหาการสอน เทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วม ส่วนเรื่องการวัดและการประเมินผล ปกติทางโรงเรียนจะจัดสอบกลางภาค และปลายภาค แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ได้ขอให้คุณครูใช้วิธีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะการวัดผลด้านความรู้ จะเป็นการสอบภาคปฏิบัติ หรือการนำเสนอผลงานใช้ควบคู่ในการตัดเกรด”

          สำหรับภาคเรียนนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นรุ่นแรก ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า เด็กนักเรียนชั้น ป.1 หลักสูตร 2 ภาษา EP-MITSL มีจำนวน 23 คน ทำการสอนออนไลน์รวมกันทั้งหมด ในช่วงแรก ๆ พบว่าการดูแลค่อนข้างไม่ทั่วถึงจึงแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม แม้ว่าครูจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่ผลที่ได้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับครูและนักเรียน มีการสอนเสริมในวันเสาร์โดยที่โรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนค่าเล่าเรียนทางโรงเรียนได้พิจารณาลดค่าเทอมให้กับผู้ปกครอง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครอง 2,000 บาทจากรัฐบาลก็จะมอบให้ผู้ปกครองตามแนวทางปฏิบัติ

        “สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เราขอให้ผู้ปกครองนั่งเรียนรวมกับเด็ก ถ้าไม่สะดวกก็ให้ญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเด็ก ๆ ทำให้เด็กได้ตอบทุกคน การเรียนออนไลน์เป็นวิถีใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัว ทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองต้องมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่” ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าว

        นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ตนมีลูก 2 คน คนโตเรียนอยู่ชั้น ม.6 ห้องเรียนโครงการ ส่วนคนเล็กเรียนอยู่ชั้น ม.3 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเรียนออนไลน์ตามตารางการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดส่งมาให้ ข้อกังวลของผู้ปกครองมองว่าการเรียนออนไลน์นั้นรองรับ หลักสูตร เนื้อหา การวัดและการประเมินผลหรือไม่ รวมถึงความรู้จากการเรียนออนไลน์นั้นเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบ หรือการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่

        “ลูกทั้ง 2 คนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คนหนึ่งต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย อีกคนหนึ่งต้องสอบเข้า ม.4 ไม่รู้ว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนออนไลน์มันเพียงพอกับการสอบเข้าเรียนต่อหรือไม่ ขณะเดียวกันการเรียนออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้เด็กแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ นอกจากความรู้ที่ได้จากคุณครู ในโลกของอินเทอร์เน็ตยังมีความรู้อีกมากมาย แค่เสิร์ชหาในกูเกิล ยูทูบ มีความรู้ต่าง ๆ มากมาย เป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ทำอย่างไรที่ครูจะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นนิสัย เมื่อพบสิ่งใดก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้ให้ลึกซึ้ง รู้กว้าง รู้ครอบคลุม รู้ให้เท่าทัน อยากเห็นการเรียนการสอนที่นอกจากให้ความรู้ ยังสร้างสถานการณ์หรือสร้างประสบการณ์ปลูกฝังนิสัยกระบวนการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนด้วย” นายชัชวาลย์ กล่าว

          ด้าน นายนพพล สำเภาเงิน อดีตครูสังคมศึกษา รร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยเสนอให้หยุดพักการเรียนเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากการเรียนออนไลน์ไร้ประสิทธิภาพนั้น มองเรื่องนี้ว่าถ้าไม่เรียนออนไลน์ก็ต้องหาวิธีการเรียนรู้อื่น ๆ ให้ครูและนักเรียน ไม่ใช่ยกเลิกไปเฉย ๆ โดยไม่ทำอะไร ระบบการศึกษาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่อิงกับมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานของโรงเรียน มีการวัดและประเมินผลในระดับประเทศ รวมถึงการเทียบเคียงหลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศ

            “เราพัฒนาความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หมดงบประมาณไปหลายหมื่นล้านบาท แต่ในยุคโควิด-19 แม่ค้าใช้คนละครึ่งเป็น ชาวบ้านใช้แอปเป๋าตังเป็น รูปแบบการขายสินค้าจากเดิมที่ต้องมีหน้าร้าน วันนี้แม่ค้าขายของออนไลน์ ขายของผ่านเฟซบุ๊ก ระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกันยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจะต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ยิ่งเด็กและครอบครัวที่มีความพร้อม ครูต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ก้าวไปจุดนั้น ส่วนเด็กหรือครอบครัวที่ยังไม่พร้อมก็ต้องหาวิธีการหรือเครื่องมือที่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด” นายนพพล สำเภาเงิน กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!