หล่อรูปเหมือน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) ผู้รักษาการแทน
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดมหาธาตุฯ ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อทองเหลืองรูปเหมือน, หุ่นขี้ผึ้ง และรูปบูชาพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค
15 อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุรี ณ โรงหล่อประติมากรรม พุทธปฏิมาพรเลิศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี “เจ้าคุณธงชัย” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาส

                พระมหาเถระที่ให้เกียรติร่วมพิธี ประกอบด้วย พระพรหมเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา, พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ, พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสไร่ขิง, พระเทพรัตนสุธี วัดชนะสงคราม, พระรัตนสุธี วัดไร่ขิง

                พระมหาเถราจารย์อธิษฐานจิต 4 ทิศ ประกอบด้วย พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ฯ, พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่, พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง ได้แก่ อ.ฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

                คณะศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยสาธุชนคณะศรัทธาวัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุรี นำโดย พล.ต.เฉลิมชัย
เสียงใหญ่ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิสศิริวรรณ นักวิชาการศาสนา อดีตสามเณร ป.ธ.9 นาคหลวง ลำดับที่ 36 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, นางนันทวัน อังกินันทน์, นางจำลอง เทพพานิช, นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี, ผศ.ภมร-อ.พยอม-อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว, นางชไมพร รักอยู่ ประธานบริษัทโชคเจริญพรฯ จำกัด, พ.อ.สนอง ธัญญานนท์, นางอัมพวัน-น.ส.ปิยวัน เครือนาค, นายสามารถ นาควัชรานันท์, นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, นายโอภาส ชาญมงคล ฯลฯ

                เวลา 10.00 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยยะ อังกินันทน์ นางธิวัลรัตน์
อังกินันทน์ และนายกิตติพงษ์ เทพพานิช ประธานร่วมฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระ ณ ปะรำแท่นพิธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และประพรมน้ำพุทธมนต์ กระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

                บ่ายวันเดียวกัน พระครูวาทีวรวัฒน์ พร้อมคณะกรรมการฯ และศิษยานุศิษย์ ได้กลับมาที่วัดมหาธาตุฯ จัดพิธีทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลน้อมรำลึก 95 ปีชาตกาล พระธรรมรัตนดิลก (บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.5) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร รูปที่ 30 และน้อมรำลึก 1 ปีมรณกาลพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร รูปที่ 11

                พระครูวาทีวรวัฒน์ กล่าวว่า รูปหล่อทองเหลือง และรูปหล่อ 5 นิ้ว (ทองเหลือง) พระเทพสุวรรณโมลี
จะเสร็จก่อนวันสงกรานต์ โดยรูปหล่อทองเหลืองจะนำไปประดิษฐานไว้ที่ทางขึ้นเมรุช่วงวันพระราชทานเพลิงศพ หลังเสร็จงานก็จะนำไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงเพื่อให้สาธุชนกราบไว้บูชา ส่วนหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) เมื่อแล้วเสร็จในช่วงหลังสงกรานต์ก็จะนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตึกสุวรรณมุนีนฤมาล พร้อมทั้งอัฐบริขารของท่าน

                ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2565 พระครูวาทีวรวัฒน์ได้เดินทางไปวัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ เข้าพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงแต่งตั้งพระครูวาทีวรวัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นผู้แทนมอบพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชและเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน คณะผู้บริหาร-คณะครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เป็นการภายใน ณ ลานหน้าพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี และเมื่อเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีแล้ว จะจัดงานถวายมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ องค์ใหม่อีกครั้ง

                สำหรับหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีขณะนี้ได้มีหนังสือจากสำนักพระราชวังตอบรับตามหนังสือกราบทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ โดยกำหนดวันเสด็จฯ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ช่วงบ่าย ณ เมรุลอยชั่วคราว วัดมหาธาตุ วรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!