องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ พร้อมยารักษาโรค แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ พร้อมยารักษาโรค

แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 300 ชุดและยาพระราชทาน 300 ชุด มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 300 คน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ

          นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เซนติญ” (SON-TINH) วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และพายุโซนร้อน “เบบินดา” (BEBINCA) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักในลุ่มน้ำเพชรบุรี บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง และน้ำล้นสปิลเวย์สูงสุด 150 – 180 เซนติเมตร เขื่อนเพชรต้องเปิดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรในอัตราที่สูงกว่าตลิ่ง น้ำได้เข้าท่วมพื้นที่อำเภอท่ายาง 11 ตำบล 57 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 457 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรเสียหาย 948 ไร่

          โดยภายในพิธีดังกล่าว นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระดำรัสของ ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใย และทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย สร้างความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรจังหวัดเพชรบุรี อย่างหาที่สุดมิได้

          จากนั้น นายวัลลภ นำหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกตรวจรักษา มอบถุงยังชีพ และยาพระราชทานให้กับประชาชน นอกจากนี้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลท่ายางจำนวน 8 ราย พร้อมให้กำลังใจ คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=bRiiBLjhlDM&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!