อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ 6  แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เด็กและเยาวชนที่หลงผิด

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ 6 

แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เด็กและเยาวชนที่หลงผิด

          เมื่อเวลา  14.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2561  ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์   ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนฯ นายสุรกิจ สุทธารมณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้พิพากษาสมทบ  นางปรีชญา มหารัศมี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในศาลเยาวชนฯและคณะให้การต้อนรับ  เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน 

          นางปรีชญา  เปิดเผยว่า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเจียระไนเพชรขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งเน้นในการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เด็กและเยาวชน  ที่หลงผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สร้างอนาคตใหม่และเป็นคนดีของสังคม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวปี 2553 ด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความรู้และทักษะในงานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้  และมีผลทำให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดได้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

          นางปรีชญา  กล่าวต่อไปว่า  การดำเนินงานในครั้งนี้   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำกิจกรรม จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 150,000 บาท  ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย, การรับฟังบรรยายธรรม, การรับฟังบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง, การรับฟังบรรยายความรับผิดชอบและระเบียบวินัยในสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพ 10 ฐาน ประกอบด้วย  จักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน, พับเหรียญงานบุญ, นวดแผนไทยทำลูกประคบ, ขนมทองม้วน, น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-สังขยา,  กาแฟสด, ขนมคุกกี้,  เพาะไส้เดือน, ล้างแอร์และซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการด้วย

          ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ที่ประสงค์จะฝึกงานอาชีพต่อ ได้มีโอกาสฝึกงานอาชีพอื่นตามความสนใจ ที่ไม่ได้จัดในครั้งนี้ อาทิ การเชื่อมโลหะ, การทำมุ้งลวด, การกัดลายกระจก, การซ่อมรถจักรยาน, ช่างเดินสายไฟฟ้าในบ้าน, การทำผ้าบาติก เป็นต้น 

          สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มีกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่พร้อมจะสนับสนุนให้ยืมเงินทุน หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดให้เด็กและเยาวชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

http://https://www.youtube.com/watch?v=Ni0UAhd42_g

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!