อนุชา เหลืองเหรียญชัย เด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

อนุชา เหลืองเหรียญชัย

ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ

        ครูอนุชาเหลืองเหรียญชัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาอ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรีสอนวิชาพลศึกษาและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงของโรงเรียนและของจังหวัด
ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี๒๕๖๕จากกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านความเสมอภาคการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ทุกช่วงวัยชื่อผลงาน “รักบี้สานฝันสร้างอนาคต”

          ครูอนุชาเริ่มทำกีฬารักบี้หญิงตั้งแต่ปี๒๕๕๐จนถึงปัจจุบันโดยมีความคิดว่านักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเป็นชนชาวกะเหรี่ยงฐานะส่วนใหญ่ยากจนเมื่อนักเรียนเรียนจบจากโรงเรียนแล้วโอกาสที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยคงมีน้อยเพราะทางบ้านขาดทุนทรัพย์และในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าเรียนโดยมีทุนให้เรียนจนจบและเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำจะมีรายได้มาช่วยเหลือทางบ้านได้จึงได้ตัดสินใจทำกีฬารักบี้ทีมหญิงโดยคัดเลือกเด็กในโรงเรียนมาฝึกซ้อมและส่งเข้าแข่งขันทุกรายการในการฝึกซ้อมได้ให้นักกีฬามาเก็บตัวอยู่ที่บ้านค่าอาหารค่าใช้จ่ายช่วงแรกใช้เงินส่วนตัวและได้ไปกู้เงินจากธนาคารมาใช้จ่ายต่อมาในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจาก
คุณสุวิทย์เพชราภิรัชต์บริษัทฮีโน่เพชรบุรีสนับสนุนค่าอาหารเป็นรายเดือนทุกเดือนตลอดมาและยังได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อศราวุธเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลงสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งตลอดมา

ผลงานทีมรักบี้หญิงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

          ๑. แชมป์ประเทศไทย๗ครั้ง๒. แชมป์เยาวชนเอเชีย๑ครั้ง
๓. แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ๑ครั้ง๔. แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ๒ครั้งมีนักกีฬารักบี้ติดระดับชาติ๑๔คน

                การได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี๒๕๖๕จากกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้สมาคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบเรื่องและได้โพสต์แสดงความยินดีต่อครูอนุชาเหลืองเหรียญชัย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!