อัตราการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี

        อัตราการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี



          เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (แถบสีเหลือง) แต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2 เมตร ขณะที่วันนี้ 2 ส.ค. 61 เขื่อนเพชรเปิดการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 64 ลบ.ม./วินาที เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน.

 

ทีมข่าวเพชรภุมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!