อาจารย์ยอด

“นตฺถิ กมฺมํ สม พลํ แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี”

ผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ยอด ท่านชื่อจริง ปรีชา
เรืองเดช เดิมเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามแล้วไปใช้ชีวิต
อยู่ที่จังหวัดระยองจนถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิริอายุ ๗๗ ปี

ผมนั่งกรรมฐานแล้วคิดถึงท่าน ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่ในจิตคิดไปว่าจะไปขอให้ท่านพากย์เสียงของท่านเพื่อใช้เปิดเป็นเสียงนำ ก่อนที่พระอาจารย์ผมจะเทศน์ตอนเช้า

คิดแล้วทำไม่สำเร็จ ท่านถึงแก่กรรมก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้ไปขอความอนุเคราะห์จากท่าน เป็นบทเรียนว่าคิดอะไรก็ให้รีบทำคนเราไม่มีใครรู้ว่าจะตายวันตายพรุ่ง เป็นสำนวนที่เร่งให้คนทำความดี

เสียงท่านทุ้มนุ่มนวล ความเป็นนักพากย์หนังในอดีตนำมาใช้เป็นทักษะสร้างตำนานนักเล่นนิทานแห่งประเทศไทย สร้างชื่อลือกระฉ่อนในช่วงสูงวัยของท่าน

อาจารย์ยอดนักเล่านิทาน อาจารย์ยอดเรื่องเล่าชาวบ้าน อาจารย์ยอด เล่าเรื่อง ปาฏิหาริย์ ล้วนเป็นฉายาที่ได้รับจากการทำรายการออกอากาศออนไลน์

ผมต้องเรียกท่านยูทูบเบอร์ (Youtuber) ถือเป็นผู้ผลิตรายการออกอากาศออนไลน์ผ่านยูทูบที่ประสบความสำเร็จ
อย่างยิ่งท่านหนึ่ง มีแฟนคลับติดตามหลายล้านคน รวมทั้งผมด้วย

ผมเชื่อว่าคนเพชรบุรีรู้จักท่าน หลายคนคงเป็นแฟนคลับที่ติดตามรายการของท่านอยู่เสมอผ่านช่องยูทูบที่มียอดติดตามหลายล้าน และรับฟังผ่านสถานีวิทยุชุมชนหลาย ๆ แห่ง

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่โด่งดัง มีนักจัดรายการผ่านยูทูบมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จ ยิ่งอายุมาก ๆ ด้วยแล้วยิ่งหาแฟนคลับติดตามได้ยาก มีแต่พวกหนุ่ม ๆ สาว ๆ เขาจัดรายการประสบความสำเร็จ

หนุ่ม ๆ สาว ๆ หล่อ ๆ สวย ๆ อาจารย์ยอดผู้เฒ่า เล่าเรื่องเก่า ๆ แก่ ๆ แต่ไฉนคนถึงชื่นชอบและติดตามกันได้เป็นล้าน ๆ ผมบอกได้เลยเพราะเป็นเรื่องกรรม และความจริงของมนุษย์

เรื่องเล่าชาวบ้านอาจารย์ยอด ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริง ๆ เพราะสรรหาเรื่องราวต่าง ๆ จากชาวบ้านที่ส่งเรื่องจริง
ที่เคยเจอไปให้ท่านเล่า ท่านก็เล่าได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองในเรื่องของกรรม

เรื่องนิทานเก่าก็หาฟังยาก ผมเคยฟังสมัยเด็ก ๆ จำไม่ค่อยได้ พอมาฟังอาจารย์ยอดเล่านึกถึงวิถีชีวิตบ้านนอกเมืองเพชรสมัยเด็ก ๆ รู้สึกชอบและอยากติดตามฟังเรื่องเก่า ๆ

อะไรก็ไม่เท่าเรื่องธรรมะ โดยเฉพาะการนำเรื่องราวจากอรรถคาถาและเรื่องในชาดกของพระพุทธศาสนามาเล่าอย่างกินใจ น้ำเสียงลีลาอรรถรสทำให้ดื่มด่ำในพระธรรมคำสั่งสอน

เรื่องราวประวัติพระสำคัญ ๆ อาจารย์ยอดนำมาเล่าบูชาครูบาอาจารย์ เกจิอาจารย์ พระกรรมฐาน พระสุปฏิปันโน ได้อย่างลึกซึ้งกินใจ

อานุภาพคุณพระรัตนตรัย คงดลบันดาลให้ผู้ฟัง ประทับใจในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรม ได้อาศัยพุทธวจนะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องของอาจารย์ยอด

กรรมดีของอาจารย์ยอด ส่งผลให้ท่านมีชื่อเสียงในวัยชรา มีแฟนคลับทั่วประเทศ เป็นที่รู้จักและชื่นชมในรายการ จัดทำขึ้นเพื่อหวังผลที่จะช่วยให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดี

เรื่องกรรมดีและไม่ดีต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดในเรื่องเล่าชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงผลของการทำกรรมในแบบต่าง ๆ
จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิต ท่านจะเลือกเล่าเฉพาะเรื่องที่มาจาก
เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่ง

เรื่องแต่งเกินจริงท่านไม่เล่า ท่านไม่ต้องการสร้างความเชื่อผิด ๆ ให้กับผู้คนและสังคม ท่านต้องการให้เชื่อในกฎแห่งกรรม

เมื่อทำกรรมไว้อย่างไร ก็ต้องรับผลของกรรมนั้น พระพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น ผมยึดมั่นสัจธรรมเหล่านี้เป็นสรณะ

ขอให้อาจารย์ยอดสู่สุคติ ในนามแฟนคลับชาวเพชรบุรี ขอเป็นตัวแทนทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตส่งท่านสู่ภพภูมิที่ดีตามกรรมที่ท่านได้ทำไว้ เพราะไม่มีแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!