อาสาฬหบูชา อธิกมาส

     เพ็ญเดือนแปด     เวียนมา           ตามวาระ

เป็นวันพระ             ก่อนวัน            เข้าพรรษา

และเป็นวัน             อาสาฬ-           หบูชา

ถือกันว่า                อธิกมาส          ประกาศดัง

     เดือนแปดแรก      ผ่านไป            ให้เลยละ

มาจนถึง                วันพระ            เดือนแปดหลัง

เทศนา                  วัดไหน            เราได้พัง

การเวียนเทียน          ระวัง              ความปลอดภัย                  

     ขณะนี้             บ้านเมือง          มีเรื่องยุ่ง

ไวรัสร้าย               ก็มุ่ง               โถมเข้าใส่

ระวังกัน                ทั่วหน้า            ไม่ว่าใคร

ต้องทำใจ               ไม่กล้า            เข้าหาวัด

     ประชาชน          เดี๋ยวนี้            ทำทีถอย

เอาแต่คอย             พยายาม           ตามถนัด

พรรคพวกเรา           อยู่ไหน            ไม่ได้นัด

ปฏิบัติ             อยู่ที่บ้าน เหมือนกันเอย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!