อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิด การท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเป็นการชั่วคราว

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิด การท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลาก

          นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับแจ้งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 3 ( ห้วยป่าเลา) ว่า บริเวณน้ำตกปาละอู อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เกิดน้ำป่าไหลหลาก เนื่องมาจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดวัน และมีปริมาณน้ำสะสมสูงขึ้น ตลอดเวลา ทำให้ขณะนี้นำ้ตกป่าละอู ไม่เอื้อต่อกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

 


          ฉะนั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงขอปิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและจะแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

http://https://www.youtube.com/watch?v=DHu8Juen8Dg&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!