อ.เมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

อ.เมืองเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต

เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดชมพูพน หมู่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ทหาร นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการสวดมนต์ และการบรรยายธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสมศักดิ์ จารุวํโส เจ้าอาวาสวัดชมพูพน จากนั้นทุกภาคส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดชมพูพนด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=oWdtO-C5eyI

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!