เก็บข้อมูลหอยเสียบบางขุนไทร เสนอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ขึ้นทะเบียน GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication:GI) แล้วสี่รายการ ได้แก่ ขนมหม้อแกง น้ำตาลโตนด
มะนาว และชมพู่เพชรกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกสองรายการ ได้แก่ สับปะรดฉีกตาและกล้วยหอมทอง

          ในการนี้ นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บางขุนไทรดำเนินการเก็บข้อมูลหอยเสียบ เพื่อยกระดับหอยเสียบเมืองเพชรบุรี สามารถขึ้นทะเบียน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในฐานะที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

          ผมในฐานะที่ปรึกษาของคณะทำงานการเก็บข้อมูลหอยเสียบ ของ สนง.พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ทะเลบางขุนไทรพร้อม ๆ กับน้อง ๆ เจ้าหน้าที่นักวิชาการด้วยทำให้ทราบว่า
แหล่งกำเนิดหอยเสียบแหล่งสำคัญของประเทศไทยคือพื้นที่ปากทะเลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

          ปฏิเสธมิได้ว่า “หอยเสียบ” มีอยู่ชายฝั่งทะเลทั่วไป สภาพพื้นที่ที่มีหอยเสียบมากที่สุด โดยประชาชนในพื้นที่มีอาชีพได้อย่างยั่งยืนคือพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนไทรนี้นี่เอง เพราะเป็นพื้นที่เป็นดินโคลนดินเลน ชาวทะเลเรียกว่า “เลนอ่อน” ซึ่งเป็นสภาพระบบนิเวศสำคัญของหอยเสียบ และหอยแครง ครับ

พื้นที่ทะเลชายฝั่งปากอ่าวบางขุนไทร เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำหรับประมงพื้นบ้าน มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตรชายฝั่งกว้าง 9 กิโลเมตร
ยาว 3 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 10 มิให้ทำประมงพาณิชย์โดยใช้เรือใหญ่ใช้คราดหอยหรือให้สัมปทานบัตร ทั้งนี้สมควรยกย่อง ชื่นชม บุคคลสำคัญที่เป็นตัวแทนชาวตำบลบางขุนไทรในอดีตสองท่านคือ กำนันช้าง (เสน่ห์ บูรณารมณ์) และ ผญ.หมู (จรรยงค์
พิทักษ์)
ได้ผลักดันให้พื้นที่ปากอ่าวบางขุนไทรเป็นพื้นที่สำหรับ
ชาวประมงพื้นบ้านมากว่า 30 ปี ทำให้ชาวประมงในเขตอำเภอบ้านแหลมได้รับอานิสงส์ มีอาชีพถีบกระดานเก็บหอยเสียบและหอยอื่น ๆ มาถึงทุกวันนี้

                ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจะเข้าไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ ต.แหลมผักเบี้ย ซึ่งชาวประมงส่วนหนึ่งทำอาชีพเก็บหอยเสียบด้วย จากนั้นนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธาน และจึงส่งต่อคณะกรรมการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามลำดับต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!