เครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์เมืองเพชรบุรีร่วมกันจัดงานมหกรรมชาติพันธ์ดีแต้ดีวา

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์เมืองเพชรบุรีร่วมกันจัดงานมหกรรมชาติพันธ์ดีแต้ดีวา

          เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชาติพันธ์ดีแต้ดีวา โดยมี นางถนอม คงยิ้มละมัย ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรี นางสมพร หอมกลิ่น กำนันตำบลหนองปรง น.ส.เนตรนภา รุ่มรวย แกนนำเยาวชนกลุ่มรักษ์หนองปรง พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์เมืองเพชรบุรีและประชาชนร่วมงาน


          น.ส.เนตรนภา กล่าวว่า เยาวชนกลุ่มรักษ์หนองปรง ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก เครือข่ายเยาวชนเพชรบุรีดีจัง โดยการสนับสนุนจากจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง สภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรง ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองจิก โรงเรียนวัดหนองปรง และชาวตำบลหนองปรง ร่วมกันจัดงานมหกรรม “ชาติพันธ์ดีแต้ดีวา” เป็นการสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนชาติพันธ์ในจังหวัดเพชรบุรี และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหนองปรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาสื่อชุมชนสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจ สามารถสื่อสารถึงชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนาตนเองและแบ่งปันกับสังคมต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระดับชุมชนและจังหวัดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม


          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ภาคเช้าจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านชาติพันธ์ การทำขนมจีน การทำแกงหน่อส้ม การทำขนมอาซูลอ การทำข้าวเหนียวลุยสวน ภาคบ่ายจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมหนองปรงนี้ดีแต้ดีวา และภาคค่ำจัดกิจกรรมเรียนรู้ชาติพันธ์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในงาน อาทิ การแสดงเชิดสิงโต การแสดงรำแคนของไทยทรงดำ รำกะเหรี่ยงจากอำเภอหนองหญ้าปล้อง การแสดงเพลงพวงมาลัยจากชุมชนมอญบางลำภู การแสดงลิเกฮูลูจากชุมชนไทยมุสลิมบ้านบางขุนไทร เป็นต้น.

http://https://www.youtube.com/watch?v=8KAD_n1pFjs&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!