เครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจานยืนหนังสือถึงผู้ว่าฯเพชรบุรี ขอให้ชะลอโครงการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาพะเนินทุ่ง

เครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจานยืนหนังสือถึงผู้ว่าฯเพชรบุรี ขอให้ชะลอโครงการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาพะเนินทุ่ง เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เห็นด้วยถ้าหากปรับปรุงถนนเฉพาะจุดเสี่ยง


          กรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิดถนนเส้นทางบ้านกร่างถึงเขาพะเนินทุ่ง เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรจากถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนเส้นทางเดิม ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นเวลา 560 วัน เมื่อเวลา 09.15 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายจำลอง วิลัยเลิศ กลุ่มศิลปินเพื่อป่าแก่งกระจาน น.ส.ผัลย์ศุภา แดงประดับ องค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ นางนพรัตน์ ขันทองดี กลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า นายธีรวัจน์ นามดวง กลุ่มตกปลาแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมสมาชิกจำนวน 30 คนในนาม “เครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจาน” เดินทางมายืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอให้ชะลอโครงการสร้างถนนคอนกรีตสู่เขาพะเนินทุ่ง เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ

 

          นายจำลอง วิลัยเลิศ กล่าวว่า ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ดำเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งจาน จ.เพชรบุรี ในนามเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกห่วงใยในผืนป่าแก่งกระจาน ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งให้เป็นทางคอนกรีตตลอดทั้งสาย เนื่องจากถนนเส้นนี้ผ่านพื้นที่ใจกลางอันเปรียบเสมือนหัวใจของผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ โดยเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือ สัตว์ป่าสงวน เก้งหม้อ เลียงผา

 


          การปรับปรุงผิวถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตตลอดทั้งสายนั้น ทำให้การจราจรสะดวก การขับรถสามารถใช้ความเร็วสูงขึ้น ปริมาณรถที่วิ่งขึ้นพะเนินทุ่งจะเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โอกาสที่สัตว์ป่าจะถูกรถชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย่อมจะมีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในอนาคตทางอุทยานแห่งชาติฯ จะออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การจำกัดความเร็วของการขับขี่ หรือการควบคุมปริมาณยานพาหนะที่สัญจร แต่ก็ยังเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าจะบังคับใช้เข้มงวดได้เพียงใด

          นายจำลอง กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ทางกลุ่มเห็นด้วยกับการซ่อมแซมเส้นทางนี้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของการลาดตระเวน แต่แทนที่จะปรับปรุงสภาพถนนเป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง ควรปรับปรุงเฉพาะบางจุดที่มีความเสี่ยง ชำรุดซ้ำซาก เช่น ช่วงที่ถนนมีความลาดชันสูง จุดที่มีน้ำกัดเซาะ จุดที่มีดินถล่มซ้ำซาก ด้วยวิธีนี้น่าจะเป็นหนทางลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าลงลดไปได้มาก

          “บ่อยครั้งที่ประชาชนมักทราบข่าวโครงการต่าง ๆ ของรัฐก็ต่อเมื่อ ขั้นตอนได้ถูกดำเนินการมาไกลแล้ว จนหลายคนออกมาบ่นว่า ทำไมจึงเพิ่งออกมาคัดค้าน ในความเป็นจริงก็คือประชาชนทั่วไปไม่เคยทราบข้อมูลมาตั้งแต่ต้น และไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของทรัพยากรอันมีค่าของประเทศเช่นนี้ จึงไม่อยากให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเพียงไม่อีกคน ที่สำคัญอยากให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวงกว้าง เพราะผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกธรรมชาติอันหวงแหนของประชาชนคนไทยทุกคน จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชะลอโครงการก่อสร้าง เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” นายจำลอง กล่าว

          เบื้องต้นทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้รับเรื่องเพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้พิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไป สำหรับ โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งจาน จ.เพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ดำเนินตรวจสอบการชำรุด เสียหายของถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ตลอดเส้นทาง ซึ่งมีลักษณะ ดินถล่ม ถนนยุบตัว น้ำกัดเซาะ จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางตรวจการณ์ในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร และถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง ความยาวรวม 90 เมตร ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณที่ได้รับ 10,747,000 บาท ได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันฉัตร ท่ายางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงินในการทำสัญญา 8,800,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 230 วัน เริ่มทำงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2561แล้วเสร็จวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินการ

          2. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 18.50 กิโลเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณที่ได้รับ 86,747,000 บาท ได้บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 194/2561 ลงวนที่ 27 กันยายน 2561 จำนวนเงินในการทำสัญญา 79,790,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 560 วัน เริ่มทำงานวันที่ 28 กันยายน 2561 แล้วเสร็จวันที่ 9 เมษายน 2563 รวมระยะทางเป็นการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งสิ้น 21.9 กิโลเมตร เป็นเงินงบประมาณ 88,590,000 บาท

http://https://www.youtube.com/watch?v=_8knrPeExn0&feature=youtu.be

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!