เครื่องสังเค็ดงานพระศพ พระนางเรือล่ม ที่วัดศาลาเขื่อน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน มาถวายแด่ พระครูโสตถิ-พัชรคุณ (คุณพ่อสวัสดิ์) เจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

             ก่อนถึงงานหนึ่งสัปดาห์ชาวบ้านศาลาเขื่อน ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา ได้เข้าไปทำความสะอาดและพัฒนาวัดกันเพื่อเตรียมงาน ระหว่างนี้ ป้าตุ้ม​ อาจารย์​สำอาง นุชชมภู โทรศัพท์มาส่งข่าวว่ากำลังทำความสะอาดวัด​ ให้ผมไปดูตู้พระธรรมหน่อย

             นอกจากจะพบตู้พระธรรมลายเขียนสีสมัยอยุธยาแล้ว ยังพบว่าในบรรดาข้าวของต่าง ๆ ที่กำลังเก็บทำความสะอาดอยู่นั้นมีพวงใส่แก้วอยู่ชุดหนึ่ง​ หูจับชำรุดหายไป​

             เห็นเป็นของแปลกจึงหยิบขึ้นมาดู​ แล้วก็พบว่าเป็นของสำคัญ​ด้วยมีตรา​ สกร อันเป็นอักษรย่อพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา-กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี​ พวงใส่แก้วชิ้นนี้คงเป็นเครื่องสังเค็ด ในงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีเมื่อ พ.ศ. 2423

             นับได้ว่าพวงแก้วชิ้นนี้เป็นโบราณวัตถุสำคัญชิ้นหนึ่งของวัด เพราะเป็นเครื่องสังเค็ดของหลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อพระราชทานแก่สงฆ์เมื่อคราวงานออกพระเมรุพระราชทานพระศพในครั้งนั้น (สังเค็ด หมายถึง น. ทานวัตถุที่ถวายแก่สงฆ์เมื่อเวลาปลงศพ มีตู้ โต๊ะ เป็นต้น รวมกันถวายแก่พระสงฆ์ผู้เทศน์หรือผู้ชักบังสุกุล ศัพท์นี้โดยมากใช้สำหรับศพหลวง)

             สันนิษฐานว่า พระครูญาณวิมล (พ่วง) อดีตเจ้าอาวาส​ซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์ระดับรองเจ้าคณะของ​เมืองเพชร คงได้รับพระราชทานมาจากงานออกพระเมรุในครั้งนั้น

             พระครูญาณวิมล (พ่วง) เป็นชาวบ้านละหานใหญ่ ประวัติของท่านมีบันทึกไว้ไม่มากนัก แต่ท่านน่าจะเกิดก่อนปี พ.ศ. 2393 เพราะปรากฏหลักฐานว่า เมื่อ พ.ศ. 2413 ขณะบวชอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง และได้เป็นเปรียญ 3 ประโยค

             สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทิวงคตด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่ม ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ พระราชธิดา และพระราชบุตรในพระครรภ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ชาวบ้านในชั้นหลังมักเรียกนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระนางเรือล่ม

             ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมพระสูตร และพระปริตต่าง ๆ รวมถึงเครื่องสังเค็ดจำนวนมาก สำหรับพระราชทานแด่พระสงฆ์และอารามต่าง ๆ เพื่อเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระศพ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!