เจี่ยป้าบ่อสื่อคื้อทิกท้อ

ในปี ๒๕๖๔ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้อนุมัติโครงการวิจัย “การสร้างแนวทางการจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ให้กับทีมวิจัยจาก ๓ สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในย่าน
เมืองเก่าเพชรบุรีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรรค์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน

             วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ
วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑ ตามปฏิทินจีน เป็นวันชิวฉิก คณะวิจัยและชุมชนตลาดริมน้ำ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เจี่ยป้าบ่อสื่อคื้อทิกท้อ” เป็นชื่องาน
ภาษาจีนแต้จิ่ว แปลว่า กินข้าวอิ่มแล้วว่าง​ ๆ​ มาเที่ยวตลาดริมน้ำกัน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

             กิจกรรมเดินชุมชนยลย่านตลาดริมน้ำ​ โดยมีเจ๊อร และ
คุณวรรณา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรชุมชนนำชม โอกาสนี้​ พิพิธภัณฑ์​
โชห่วย​ร้านตั๊งจิ้นฮะ โดยเจ๊หมวยและน้องเอมบุตรสาว ร้านขนมเปี๊ยะ
ชิ่งอี่เซ้ง โดยเจ๊เกียง​ ได้เปิดให้ผู้ที่มาเดินชุมชนได้ชมเป็นโอกาสพิเศษด้วย

             การบรรเลงดนตรีเครื่องสายด้วยเพลงไทยสำเนียงจีน จากวงเครื่องสายเฉพาะกิจ มีนักดนตรีประกอบด้วย คุณรังสิต จงฌานสิทโธ
(ป่อง ต้นกล้า) อ.ฐานิสร์ พรรณรายน์ อ.ดร.มณลดา ศิลปะบรรเลง
น้องพงศธร มีทรัพย์                  การเสวนา​แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ตรุษจีน​ตลาดริมน้ำ
: วัฒนธรรม​ ความทรงจำ​ ความเปลี่ยนแปลง” โดยผู้ร่วมเสวนา
คุณทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ เฮียตือ พิศาล ชวานุชิต ร้านอรุณสวัสดิ์
พล.ต.ต. กิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
คุณปภังกร จรรยงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เจ๊หมวย
ร้านตั๊งจิ้นฮะ คุณวรรณา และขยายวงเสวนาร่วมแสดงทรรศนะตามความสนใจในวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม โดย รศ.สุนันท์ นีลพงษ์
นางประไพจิต บุญประถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครูหมี เจ๊หงส์ เจ๊แหม่ม
                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ที่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมชุมชน ที่รู้จัก และเอ่ยนามได้ เช่น ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี คุณพรทิพา
ม่วงคำ พี่สัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ ครูเจี๊ยบ สมบัติแม่น้ำเพชร

ทีมงานสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้ร่วมสนใจอีกเป็นจำนวนมาก บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งในวงการคือ พี่โป้ง อุดมเดช เกตุแก้ว แห่งเพชรภูมิได้ไปดำเนินการไลฟ์สดผ่านเพจเพชรภูมิ ฮอตนิวส์ตลอดงาน

             หลังเสวนาจบ ผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันรับประทานขนมอี๋แบบยกถ้วยไม่ใช้ช้อนตักตามธรรมเนียมจีน และรับประทานฉิกเอี่ยฉ่ายหรือต้มผักเจ็ดชนิดซึ่งมีธรรมเนียมต้มรับประทานในวันชิวฉิก คือวันที่จัดงาน นอกจากนี้แล้วยังได้รับความอนุเคราะห์จากชาวชุมชนตลาดริมน้ำนำอาหาร ขนม หลากหลายชนิด มาร่วมเลี้ยง ร่วมรับประทานกันในวันชิกฉิกด้วย

                การจัดงานในวันดังกล่าวได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชาวชุมชน และการหนุนเสริมของภาครัฐ เอกชน ในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมย่านเก่าตลาดริมน้ำ ไปสู่การขับเคลื่อนมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของชุมชนที่เสนอไว้ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมากับทีมวิจัยว่า “เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจเข้ามาในชุมชน และต้องการให้ชุมชนสามารถสื่อสารด้วยตนเองได้และมีกิจกรรมที่จะร่วมกันจัดเพื่อแสดงภาพลักษณ์ชุมชนเดือนละครั้ง
ตามโอกาส”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!