เชิญรูปเหมือน

เมื่อเวลา 10.39 น. วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (กล้า วีรรตโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดมหาธาตุฯ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายแสวง เอี่ยมองค์ รองประธานมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมในพิธีเชิญรูปเหมือนพระธรรมรัตนดิลก(บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.5 สกุล “มีอารีย์”)  อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี จากวัดหนองจอก อ.ท่ายาง มายังวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี

                โอกาสนี้ได้เชิญรูปหล่อทองเหลืองพระสุวรรณมุนี(ชิต สุวณฺณโชติ สกุล “ชิตรัตน์”) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เชิญรูปวาดพระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.3 สกุล “สังข์นุช”) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร และเชิญรูปภาพพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7 สกุล “นาคปุรยานันท์”) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ตั้งประดิษฐานไว้ ณ ห้องบูรพาจารย์ หอพระเทพสุวรรณมุนี เขตสังฆาวาส วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อให้คณะศิษย์และญาติโยมสาธุชน ได้สักการบูชา

                ประวัติโดยสังเขป พระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ สกุล “ชิตรัตน์”) เกิด 2 เมษายน พ.ศ. 2410 อุปสมบท พ.ศ. 2429 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระสุวรรณมุนี นรสีหธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาภิบาล พ.ศ. 2481 ปกครอง เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พ.ศ. 2448- 2487 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2467–2481 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2481– 2487 มรณภาพ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2487 

                พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.3 สกุล “สังข์นุช”) เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2447 อุปสมบท
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2467 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาภิบาล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2510 ปกครองเป็นเจ้าอาวาสวัดชมพูพน พ.ศ. 2477 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พ.ศ. 2487–2512 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2489–2512 มรณภาพ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

                พระธรรมรัตนดิลก (บุญรวม สีลภูสิโต ป.ธ.5 สกุล “มีอารีย์”) เกิด 9 มีนาคม พ.ศ. 2470 อุปสมบท 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมรัตนดิลก สาธกธรรมสุนทร บวรศีลาจารนิวิฐ มหาธาตุกิจจาทรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2545 ปกครองเป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พ.ศ. 2514 – 2547 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2524–2547 มรณภาพ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2547     

                พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7 สกุล “นาคปุรยานันท์”) เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2474 อุปสมบท 16 มีนาคม พ.ศ. 2494 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมกถาสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2559 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พ.ศ. 2547-2564 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2548–2555 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555–2559 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 พ.ศ. 2559-2564 มรณภาพ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!