เด็กเก่ง NT 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศุลีพร บุญมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ สำหรับรางวัลคะแนนความสามารถด้านภาษาไทย 100 คะแนนเต็ม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563

โดยเข้ารับรางวัลจากท่านภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!