เตรียมฉีดวัคซีน

นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ขณะนี้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ จ.เพชรบุรี มีอยู่ขณะนี้มี 2 ยี่ห้อ คือ ซิโนแวค (Sinovac) และแอสตร้าเซเนก้า (Astrazeneca) เพียงพอต่อผู้ที่จองผ่านระบบ “หมอพร้อม” แต่อาจเลื่อนวันบ้าง ขึ้นอยู่กับการจัดส่งจากส่วนกลางแต่ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการฉีดวัคซีนสลับกัน ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวคไปแล้วและยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 ก็จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า โดยจะต้องฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 3 – 4 สัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ (เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้า Delta) โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าฯ2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาการฉีดสั้นกว่า ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนแอสตร้าฯให้ได้รับเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ เช่นเดียวกัน โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มประมาณ 12 สัปดาห์ สำหรับวัคซีนยี่ห้อซิโนฟาร์ม ขณะนี้มีการสั่งเข้ามาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จัดซื้อ เพื่อฉีดให้พนักงานในหน่วยงานหรือคนในท้องถิ่นของ อปท.นั้นที่ต้องการฉีดวัคซีนชนิดนี้ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นา ที่มีผู้เรียกร้องต้องการฉีดซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก จะเข้ามาให้บริการได้เมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาและการนำเข้าของผู้มีหน้าที่จัดหาในระดับประเทศ

                ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 เข็มมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือไม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับการรับวัคซีน หากเป็นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็มขณะนี้มีนโยบายให้ฉีดเข็มที่ 3 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้า

                “ส่วนเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้ที่ จ.เพชรบุรี
มีเพียงพอ โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข และยังมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก เช่น ชุด PPE, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น ต้องขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกท่านและทุกองค์กร”

                นพ.เพชรฤกษ์ยังกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง Local quarantine (พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐในระดับจังหวัด) หรือ hospitel (หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ) และสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเพชรบุรี ภาคประชาชนได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล อาหาร และนำดื่มจำนวนมาก

                “ผมขอให้ชาว จ.เพชรบุรี ปฏิบัติตนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยจำเป็นต้องปรับตัวเอง
ให้เข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ยึดหลัก D-M-H-T-T-A D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Test for COVID-19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง A :Aapplication สแกนแอปปลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะส่วนประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องกักตัวเองอยู่กับบ้าน โดยไม่เดินทางออกจากบ้านเป็นระยะเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่นำเชื้อโควิดไปสู่บุคคลอื่น” นพ.เพชรฤกษ์กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!