“เถ้าแก่เทียนไล้” ผู้ดัน “เถ้าแก่แย้ม”

 เป็นเจ้าพ่อหอยเสียบคนแรก

          “เถ้าแก่เทียนไล้” บิดาของ
นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๒ มีชีวิตในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ เสียชีวิตเมื่ออายุ ๖๙ ปี

             “เถ้าแก่เทียนไล้” มีภาพจำใน
อดีตคือความเป็นเจ้าพ่อ เพราะมีธุรกิจ
เช่น เจ้าของโรงฝิ่น โรงต้มเหล้า บ่อนการพนัน เป็นต้น (ในขณะนั้นเถ้าแก่เทียนไล้ได้รับใบอนุญาตสัมปทานไม่ผิดกฎหมาย ต่อมาห้ามทำโรงฝิ่น พ.ศ. ๒๕๐๒)

“เถ้าแก่เทียนไล้” ประหนึ่งฟ้าส่งให้มาเกิด ในยุคนั้นคำพูดของ “เถ้าแก่เทียนไล้” มิใช่คำสั่งแต่เป็นประกาศิตเลยทีเดียว

             เอกสารโบราณหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัด ๆ คำประกาศิตของ
“เถ้าแก่เทียนไล้” คือใบปลิวหาเสียงการเลือกตั้ง ทำให้นายพานิช
สัมภวคุปต์
ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

             คำประกาศิตของเถ้าแก่เทียนไล้ความว่า “ข้าพเจ้า นายเทียนไล้
ใหญ่กว่าวงศ์
เป็นผู้สนับสนุน นายพานิช สัมภวคุปต์ เพราะ
นายพานิช เป็นลูกบางขุนไทร เป็นญาติพี่น้องบ้านเดียวกับข้าพเจ้าเป็นคนดีเหมาะสมจริง ๆ ที่จะมาช่วยพี่น้องได้ ใครรักใคร่นับถือข้าพเจ้า ขอให้พร้อมใจช่วยกันเลือกเอานายพานิช สัมภวคุปต์เป็นผู้แทนคราวนี้ให้ได้ จะขอบคุณมาก จึงขอประกาศให้พี่น้อง
ทั้งเมืองเพชรทราบทั่วกัน และเพื่อเป็นหลักฐานพยาน ข้าพเจ้าได้
เซ็นชื่อไว้ในกระดาษนี้ด้วยแล้ว”

“หอยเสียบ” บริบทเดิม ชาวทะเลเก็บมาตากแห้งสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันเท่านั้น ยังไม่มีการซื้อขายโดยทั่วไป
เพราะมีหอยแครง หอยแมลงภู่ กุ้ง หมึก ปู ปลา มีให้เลือกสรรมากมาย

             “หอยแครง หอยแมลงภู่ แต่เดิมชาวทะเลใช้แลกเปลี่ยนกับข้าวสารกับชาวนา ต่อมามีการซื้อขายเป็นเศรษฐกิจทาง
การประมงพื้นบ้าน แหล่งรับซื้อหอยแครงเจ้าแรก ๆ ที่บางขุนไทร คือ เถ้าแก่แย้ม แก้วผลึก (เสียชีวิตแล้ว) คู่ชีวิตชื่อ คุณแม่ลูกอินทร์ แซ่อึ๊ง อายุ ๑๐๑ ปี ซึ่งเป็นญาติสนิทของเถ้าแก่เทียนไล้

             ต่อมาชาวบ้านบางขุนไทร ไสกระดาน ไปเก็บหอยเสียบกันมากขึ้น “เถ้าแก่เทียนไล้”
ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้
“เถ้าแก่แย้ม และแม่ลูกอินทร์” รับซื้อหอยเสียบตากแห้งแล้วส่งขายเป็นเจ้าแรกของเมืองเพชรปัจจุบันพี่ฉัยยา แก้วผลึก อายุ
๗๐ ปี รับช่วงสืบมา อย่างไรก็ดี หอยเสียบบางขุนไทร ที่มีการยกระดับเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการตลาดการซื้อขายได้รับความนิยมทุกวันนี้ ปฏิเสธมิได้ว่าเพราะ “เถ้าแก่เทียนไล้ ใหญ่กว่าวงศ์”

                หมายเหตุ : จดหมายเหตุฉบับ 16 พฤษภาคม 2565 พิมพ์ชื่อ นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน ผิดพลาด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!