เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง และคณะกรรมการท่าย์น้ำข้ามภพ จัดงาน”รำลึกคุณแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่7

เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง และคณะกรรมการท่าย์น้ำข้ามภพ จัดงาน”รำลึกคุณแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่7


          เมื่อช่วงค่ำวันที่4 สิงหาคม 2561 นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน”รำลึกคุณแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่7″ ณ แหล่งท่องเที่ยว ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นาย อานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายธรีวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี นายปรีชา ผ่องใส กำนันตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะกรรมการท่าย์น้ำข้ามภพ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วม


          นายสมชาย บำรุงทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า เนื่องจากทุกวันที่7สิงหาคม ของทุกปี จังหวัดเพชรบุรีกำหนดให้เป็นวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯเมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่7สิงหาคม 2541ซึ่งก่อนหน้านั้นแม่น้ำเพชรบุรีมีสภาพที่กำลังเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้กับลุ่มน้ำเพชรบุรีแล้ว นับจากนั้นเป็นต้นมา ชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำเพชรบุรีให้สะอาดและสวยงาม โดยหลายหน่วยงานก็จะกำหนดจัดกิจกรรมรำลึกคุณแม่น้ำเพชรบุรีจวบจนปัจจุบัน


          สำหรับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวท่าย์น้ำข้ามภพ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายางและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้กำหนดจัดงานรำลึกคุณเเม่น้ำเพชรตั้งแต่เริ่มปรับปรุงแหล่งทรุดโทรมริมแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ปี2555 จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

          ส่วนการจัดงานรำลึกคุณแม่น้ำเพชร ครั้งที่7ทางคณะกรรมการท่าย์น้ำข้ามภพมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่4-5สิงหาคม 61 โดยกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเเม่น้ำเพชรบุรี การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนท่ายางวิทยา การแสดงชุดรำลึกคุณแม่น้ำเพชรบุรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การประกวดวาดภาพ และอื่นๆ


          ด้าน นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เผยว่า การจัดกิจกรรมรำลึกคุณน้ำเพชรบุรี ของทุกๆปี นอกเหนือจากการให้ความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ”วิถีชิวิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวถือเป็นการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการอุปโภคและการบริโภค

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!