เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับหมอต้นไม้

แก้ไขต้นมะฮอกกานีถูกต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุม

“กิตติพงษ์ เทพพานิช” นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีห่วง “ต้นมะฮอกกานี” ต้นไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชประสงค์
ให้ปลูกริมถนนสายสำคัญล้อมรอบพระรามราช-นิเวศน์ หรือ “วังบ้านปืน” หลังพบต้นมะฮอกานี
หลายต้นมีสภาพถูกรากไม้และต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุมรัดลำต้น ติดต่อรุกขกรหรือ “หมอต้นไม้” ร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีหาแนวทางแก้ไข

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จ่าสิบเอก ประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ลงสำรวจสภาพต้นมะฮอกกานี ต้นไม้ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกริมถนนรอบพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ราวปี พ.ศ. ๒๔๕๒ อายุกว่า ๑๐๐ ปี บริเวณถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลังจากพบว่าต้นมะฮอกกานีหลายต้น
ถูกต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุมลำต้นและเรือนยอดของต้นมะฮอกกานีบดบังจนไม่เห็นลำต้นเดิม จึงได้
ติดต่อประสานงานกับ นายธราดล ทันด่วน หรือ “อาจารย์ต้อ” รุกขกร หรือหมอต้นไม้
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลต้นไม้ในเมือง
ร่วมปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมี
น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์อดีต ส.ว.เพชรบุรี ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจต้นมะฮอกกานีบริเวณถนนราชดำเนิน

      นายกิตติพงษ์ เทพพานิชนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลต้นมะฮอกกานีในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้งต้นเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี และต้นที่ปลูกขึ้นใหม่นั้น มีจำนวนทั้งหมด ๔๐๙ ต้น ประกอบด้วยถนนราชดำเนิน ๒๑๙ ต้น ถนนราชดำริห์ ๘๙ ต้น ถนนดำรงรักษ์ ๔๙ ต้น ถนนดำเนินเกษม ๔ ต้น ถนนราชวิถี ๒ ต้น และต้นมะฮอกกานีถนนภูมิรักษ์ ซึ่งเป็นต้นที่ปลูกขึ้นใหม่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ อีกจำนวน ๔๖ ต้น เนื่องด้วยปัจจุบันต้นมะฮอกกานีหลายต้นถูกต้นโพธิ์ต้นไทรรวมถึงกาฝากขึ้นเกาะปกคลุมลำต้น เกรงว่าจะเกิดผลเสีย
ต่อต้นมะฮอกกานี อาจทำให้ยืนต้นตาย

นายกิตติพงษ์ กล่าวว่าต่ออีกว่า ทางทีมผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ดูแลรักษาต้นมะฮอกกานี ต้นไม้อายุเก่าแก่ที่ปลูกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เชิญนายธราดล ทันด่วน หรือ “อาจารย์ต้อ” รุกขกรหรือหมอต้นไม้มาให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไข เบื้องต้นทำการสำรวจต้นมะฮอกกานีที่ถูกต้นโพธิ์ ต้นไทรปกคลุม จัดทำเรื่องแจ้งให้ทางจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ ก่อนจะดำเนินการตัดกิ่งและรากไม้ของต้นโพธิ์ต้นไทรที่ขึ้นปกคลุมต้นมะฮอกกานี พร้อมทั้งฟื้นฟูระบบราก รวมถึงจะพิจารณาเคลื่อนย้ายต้นมะฮอกกานีบางต้นที่อยู่บริเวณริมถนนอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถสัญจร รวมไปถึง
พิจารณาทำการขุดล้อมต้นมะฮอกกานีที่ปลูกขึ้นใหม่บริเวณแนวคลองชลประทานถนน
ภูมิรักษ์ ย้ายมาปลูกทดแทนต้นมะฮอกกานีเดิมที่เว้นว่าง หรือยืนต้นตายต่อไป

      นายธราดล ทันด่วน หรือ “อาจารย์ต้อ” รุกขกร กล่าวว่า
เท่าที่ทำการสำรวจต้นมะฮอกกานี
ที่ถูกต้นโพธิ์ต้นไทรขึ้นปกคลุม พบว่า
มีทั้งต้นที่ยืนต้นตาย และบางต้นก็ยังอยู่รอด
ยังสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองจะต้องหาวิธีการดูแลรักษา ถ้าปล่อยไว้
เฉย ๆ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจร
บนถนน เช่น การโค่นล้ม กรณีที่จัดการตัดแต่ง
กิ่งต้นไม้มากจนเกินไปก็ส่งผลเสียกับต้นไม้ เนื่องจากต้นมะฮอกกานีมีอายุค่อนข้างมาก ควรจะ
ได้รับการดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

“ต้นมะฮอกกานีเมืองเพชรบุรีเป็นต้นไม้โบราณเหมือนกับคนแก่ รวมถึงเป็นพันธุ์ไม้
ที่นำมาจากต่างประเทศ ผู้ที่ดูแลต้องพยายามเข้าใจเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ต้องขอชื่นชมในความพยายามของทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่เห็นความสำคัญในการดูแลต้นไม้ใหญ่ด้วยหลักวิชาและความรู้ สื่อสารทำความเข้าใจให้ประชาชนคนเมืองเพชรบุรีเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในตัวเมือง” นายธราดร หรืออาจารย์ต้อ
กล่าว  

ด้าน น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มที่ดีที่ทาง
ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ได้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาต้นมะฮอกกานีซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานในสมัยรัชกาลที่ ๕ อย่างจริงจัง โดยการเชิญรุกขกรหรือหมอต้นไม้เข้ามาพูดคุยหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่อต้นไม้โบราณอย่างมีหลักวิชา
เนื่องจากต้นไม้มีอายุค่อนข้างมาก จะทำอย่างไรให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่รอด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะที่ยังคงรักษาทัศนียภาพ
ที่สวยงามและร่มรื่นตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ ๕.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!