เทศบาลเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการและร้านค้า

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการและร้านค้า ตามสถานที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจต่อผู้มารับบริการ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!