เปิดตัวล่วงหน้าดีกว่าเปิดใกล้ ๆ ว่าที่ผู้แทนเมืองเพชรพร้อมไหม

เสียงปี่กลองการเมืองดังกระหึ่มในทุกสนามเลือกตั้ง
เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามสุดท้ายได้ผู้ลงชิงชัยกัน
อย่างมากหน้าหลายตาอย่างสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สร้างสถิติผู้สมัครมากถึง ๓๑ คนเพื่อชิงชัยตำแหน่งเดียวที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบสิบปี ตามด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าเมืองพัทยาอันเป็นเขตปกครองที่พิเศษที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สนามท้องถิ่นที่พิสูจน์ทั้งความเป็นเจ้าถิ่นและพิสูจน์พลังอำนาจในระดับประเทศไปพร้อมกัน สนามท้องถิ่นในทุกท้องที่ได้มีการ
เลือกตั้งเสร็จสิ้นไปหมดแล้วทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเลือกตั้งเทศบาลต่าง ๆ ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนอำนาจให้กับท้องถิ่น
คืนอำนาจให้กับประชาชน คืนความสุขตามที่สัญญาเอาไว้
คืนประชาธิปไตยกลับสู่ประชาชน คืนประเทศไทยให้กับ
ผู้คนทั้งหลายได้มีอำนาจเต็มที่อีกครั้ง บัดนี้ก็จะเหลือเพียง
การแก้ไขกฎหมายลูกที่จะต้องปรับตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงแค่ประเด็นการเลือกตั้งเท่านั้นประชาธิปไตยก็จะ
เข้าสู่ครรลองที่ควรจะต้องเป็น

ใครทำผิดพลาดไม่ถูกต้องก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้มากมาย จะเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนฝ่ายค้านล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ผู้แทนข้างรัฐบาลจำนวนมาก
ก็ถูกตัดสินว่าทำผิดกฎกติกาทางการเมืองต้องออกจากเวทีการเมืองไปก็หลายคน รัฐมนตรีทำผิดกฎหมายก็ถูกตัดสิน
ให้พ้นจากตำแหน่งไปก็หลายหน ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งซ่อม
ในหลายเขตของประเทศไทย นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มี
ชื่อเสียงหลายท่านในช่วงหลายปีนี้ ถูกตัดสินจนพ้นจากตำแหน่งทั้งจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
แต่ด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่มีใครทำผิดกฎหมายแล้วจะเลี่ยงให้พ้นผิดได้ พรรคการเมืองทำผิดกฎหมายก็ถูกยุบพรรคมีให้เห็นมาตลอด พรรครัฐบาลก็เคยถูกยุบพรรค พรรคฝ่ายค้านก็เคย
ถูกยุบพรรค กฎหมายเป็นกติกาของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน
ไม่เคารพกฎหมายก็ต้องรับโทษ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องลงทัณฑ์ ไม่ยอมรับผลกรรมที่ก่อไว้ก็หนีผลของกฎหมายไป
ต่างประเทศได้ แต่ไม่พ้นจากกฎแห่งกรรมที่กระทำไว้ต่อ
ประเทศชาติ

อะไรที่คิดว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็แก้ไขในรัฐสภา
ชนะการเลือกตั้งเข้ามาสู่ศูนย์กลางอำนาจก็แก้ไขสิ่งที่ตนเองคิดว่า
ไม่ถูกต้องตามที่ประชาชนให้อำนาจมาดำเนินการ ครรลอง
ระบอบประชาธิปไตยก็เป็นไปตามที่ดำเนินการมาหลายสิบปี
แบบไทย ๆ ครรลองระบอบประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันตามกฎกติกาและวิถีทางที่มุ่งเข้าหาประชาชน ขอร้องให้ประชาชนมอบอำนาจอธิปไตยแก่ตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภา ประชาธิปไตย
ก็เข้าใจกันง่าย ๆ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้ การเลือกตั้งใกล้ครบวาระจะแสดงตนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ออกมา
แสดงตนได้ตั้งแต่บัดนี้ เขตเลือกตั้งเมืองเพชรยังคงชัดเจนที่จะมี
๓ เขต ยังคงชัดเจนที่จะมีผู้แทนเมืองเพชร ๓ คน ยังคงชัดเจนที่อาจมีบางคนลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรค ทุกคนเลือกที่จะเข้าสู่วิถีทางการเมืองได้อย่างเสรีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เขต ๑ เมืองเพชร ผู้แทนปัจจุบันจากพรรคพลังประชารัฐก็ต้องเจอผู้แทนเก่าจากพรรคประชาธิปัตย์ท้าชน เขต ๒ เมืองเพชร
ก็ชนกันระหว่างสองพรรคเหมือนเขต ๑ ส่วนเขต ๓ เปิดตัวมาใหม่อีกหนึ่งคนล่วงหน้า ไม่ใช่มีแค่สองคนขาใหญ่แข่งขัน

สนามเมืองเพชรเป็นเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้แทนได้เสมอ ไม่มีใครผูกขาดความเป็น
ผู้แทนเมืองเพชร ไม่มีใครเป็นผู้แทนอมตะนิรันกาล
ของเมืองเพชร ไม่มีผู้แทนคนไหนสามารถยึดถือตำแหน่งเป็นกรรมสิทธิ์ไปจนตลอดชีวิต ไม่มีผู้แทนเมืองเพชร
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจนต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
ไม่มีผู้แทนเมืองเพชรทุจริตการเลือกตั้งจนต้องเลือกตั้งใหม่
ไม่มีผู้แทนเมืองเพชรทุจริตประพฤติมิชอบขัดกฎหมาย
ไม่มีผู้แทนเมืองเพชรหนีคดีไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ไม่มีผู้แทนเมืองเพชรคิดย้ายประเทศหนี ผู้แทนเมืองเพชร
มีวิถีแบบคนเมืองเพชรยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนเมืองเพชร
ผู้กล้าท้าประลองในสนามเลือกตั้งเมืองเพชรมีอยู่เสมอ
ไม่มีใครกลัวใครในสนามเลือกตั้งเมืองเพชร แม้ในอดีต
จะมีการสังเวยชีวิตด้วยเหตุผลทางการเมืองอยู่เสมอ
แต่ก็มีนักสู้ทางการเมืองรุ่นใหม่ ประกาศตัวลงเป็นผู้แทนของเมืองเพชรเสมอ ส่วนใครจะได้เป็นผู้แทนอยู่ที่คนเมืองเพชร
จะเลือก พร้อมแล้วก็ประกาศตัวล่วงหน้า คนเมืองเพชรพร้อมพิจารณาคนใหม่ ๆ เสมอ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!