เปิดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลมหลังใหม่ รองรับการให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ

เปิดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลมหลังใหม่

รองรับการให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ

          เมื่อเวลา 11.39 น. วันที่ 22 มีนาคม 2561 พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก  ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส  เป็นประธานร่วมเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม น.ส.สุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  นายสวาท ฉิมพาลี สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม และคณะร่วมให้การต้อนรับ

          นายแพทย์เพชรฤกษ์ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม มีบทบาทหน้าที่กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมให้บริการประชาชนด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลมทุกตำบล เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนตลาดเก่า หมู่ 1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอาคารสำนักงานดังกล่าว  เกิดการชำรุดทรุดโทรม ตัวอาคารทรุดเอียง ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและพักอาศัยของบุคลากรสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดสรรงบประมาณในปี 2559 เป็นค่าดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลมแห่งใหม่ จำนวนเงิน 3,185,000 บาท แต่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินในการก่อสร้าง กระทั่งได้รับความเมตตาจาก พระครูพัชรคุณาทร เจ้าอาวาสวัดต้นสน ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแหลม  ให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของวัดต้นสนในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขดังกล่าว

          นายสวาท กล่าวว่า อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลมแห่งใหม่นี้ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านแหลม  ถูกออกแบบให้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีเนื้อที่ 285 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 300 วัน  นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดแคลนงบประมาณจาก พระครูพัชรคุณาทร เจ้าอาวาสวัดต้นสน อาทิ เทคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงาน, สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆภายในสำนักงานฯ  เป็นต้น และยังได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ผ้าม่าน เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในสำนักงานจากข้าราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมครั้งนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=GTKjVtSJtug

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!