เปิดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มีนาคมที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี น.ส.มิ่งขวัญ บุญโภคัยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายโชติ ตราชู  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom

                นายณัฐวุฒิ กล่าวว่าจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพความพร้อมทางด้านท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ จ.เพชรบุรีอยู่ในสถานะที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ที่ผ่านมาสามารถควบคุม ป้องกัน และดูแลประชาชนภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ถึงร้อยละ 79 และเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนให้ความร่วมมือมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT  อย่างเคร่งครัดอัตราผู้ติดเชื้อมีเพียงร้อยละ 0.37 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด นอกจากนั้นในส่วนมาตรฐานความปลอดภัยของร้านจำหน่ายอาหาร จ.เพชรบุรีมีสถานประกอบการ ผ่านระดับ SHA, SHA PLUS, SHA EXTRA PLUS มากกว่า 307 แห่ง ตลอดระยะที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีได้สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน  เห็นได้จากการจัดงานพระนครคีรี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 20,000 คนต่อวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ภายใต้การคุมเข้มทุกมาตรการ ไม่ปรากฏการแพร่ระบาดของโรคแต่อย่างใด จึงเชื่อมั่นว่า จ.เพชรบุรี มีความพร้อมในการเปิดเป็นพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) หมายถึงการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศและได้รับวัคซีนครบโดสสามารถเข้าในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ไม่จำกัดพื้นที่ หรือพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศและได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเข้าในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวได้โดยไม่มีการกักตัวแบบมีเงื่อนไขเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชน

                ด้านนายโชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมทุกด้าน พร้อมให้ข้อสังเกตเพื่อเตรียมการรับมือและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากปัญหาแรงงานที่เคลื่อนย้ายจากที่อื่นมาหางานในจังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมเต็มที่ส่วนการเปิดพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) หรือพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) นั้น จะได้มีการนำหลักการเพื่อเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง

                นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวของ จ.เพชรบุรี ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการกำหนดให้ จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่บลูโซน ผู้ประกอบการโรงแรมจะได้รุกทำตลาดต่างประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ทั้งนี้มาตรการการเดินทางของชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และททท.ต้องแสดงบทบาทอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนหรือพิธีการเข้าประเทศที่ยุ่งยาก  ความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม-ที่พักในพื้นที่มีมากอยู่แล้ว โรงแรมต่าง ๆ ของ จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นหัวหอกด้านการตลาดนำพานักท่องเที่ยวมายังพื้นที่ ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวใน จ.เพชรบุรี ค่อนข้างมีความปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 พนักงานโรงแรม-ที่พักทุกแห่งฉีดวัคซีนป้องกันครบ 3 เข็มเกือบ 100 % ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!