เปิดเมืองท่องเที่ยว

การตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำหนดวันดีเดย์ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวัน เริ่มต้น “คลายล็อก” ครั้งสำคัญหลังจากอึดอัดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มายาวนาน จนภาคธุรกิจในแทบทุกสาขาอาชีพกำลังอยู่ในภาวะล้มละลายหรือกำลังใกล้จะล้มละลาย คนตกงานนับล้านคน อาชญากรรมประเภทลัก วิ่ง ชิง ปล้น กำลังขยายวงกว้างเป็นดอกเห็ด คนจนตรอกหรือใกล้อดตายจำต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอด เมื่อรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้มีการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจในหลายทางผู้ประกอบการจำนวนมากจึงเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ขณะนี้การระบาดของไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่และลดลงต่อเนื่องกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะที่ผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเรื่อย ๆ รัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนและขับเคลื่อนแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเร่งด่วน ปัจจุบันอัตราการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความหวัง

ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าในประเทศได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับประเทศต้นทางและบูรณาการการทำงานร่วมกัน กำหนดมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ประชาชนและชาวต่างชาติมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อไปมาหาสู่หรือไปในแหล่งท่องเที่ยวไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง เขตเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ถูกกำหนดให้เป็น 1 ในกว่า 40 แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีเคอร์ฟิว (ออกนอกเคหสถานได้ตลอดเวลา) นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่าในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันเมื่อสัปดาห์ก่อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำมีนักท่องเที่ยวคึกคักมาก มีเงินสะพัดประมาณ 200 ล้านบาท รายได้หลักมาจากผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท และร้านอาหารในพื้นที่ คาดว่านโยบายเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และตลอดช่วงไฮซีซั่น จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชะอำไม่แพ้ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอัธยาศัยไมตรี และร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!