เพชรบุรีจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย เทิดไท้องค์ราชัน 2561” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

เพชรบุรีจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย เทิดไท้องค์ราชัน 2561”

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี ส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

        นางสาววนิดา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมดูแลในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        โดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมกล่องยูเอสทีรีไซเคิล กิจกรรมร้านค้า 0 บาท ตลาดนัดชุมชนสีเขียว การแจกต้นไม้ QR Cord การทำกระทงจากใบตองเพื่อใส่อาหาร ร่วมทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงอีกด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=d9cKnNdihuo&feature=youtu.be

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!