เพชรบุรีติดโควิด-19 ยอดสะสมทะลุร้อย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –วันที่ 5 เมษายน 2564 รวมการแพร่ระบาด 2 ระลอก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีได้รายงานสถานการณ์ว่ามีบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจจนถึงขณะนี้มากกว่า 14,000 ราย พบผู้ติดเชื้อแล้วรวม 90 ราย รักษาอาการผู้ติดเชื้อหายแล้วทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้

                ต่อมาในช่วงต้นเดือน เม.ย. ได้เกิดการแพร่ระบาดระบาดของโควิด-19 จากคลัสเตอร์ (แหล่งแพร่กระจาย) สถานบันเทิงย่านซอยทองหล่อ ถ.เอกมัย กรุงเทพ ฯลฯ พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

                เวลา 15.30 น. วันที่ 9 เม.ย. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี และ นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าวพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จำนวน 4 ราย (เพิ่มจากยอดสะสมเดิม 90 ราย), วันที่ 10 เม.ย. พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 4 ราย, วันที่ 11 เม.ย. พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 9  ราย,  วันที่ 12 เม.ย. พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 13 ราย, วันที่ 13 เม.ย. ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม, วันที่ 14 เม.ย. พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 10 ราย วันที่ 15 เม.ย. พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 29 ราย ทำให้ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่สะสม รวม 69 ราย (รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดถึง 15 เม.ย. จำนวน 159 คน) โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ชื่อการระบาดระลอก 3 นี้ว่า “การระบาดโควิดเมษายน 2564” ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง Maya Exclusive Pub, ผับทองสุข, Line Up Pub อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

                ขณะเดียวกัน พล.ต.ต. อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เปิดเผยว่า มีนายตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี
1 นาย ติดเชื้อโควิดจากการไปนั่งรับประทานอาหารกับรอง ผบก.จากส่วนกลาง ซึ่งติดโควิดมาจากคลัสเตอร์
ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ (แต่เนื่องจากตำรวจนายคนดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ
ของ จ.ประจวบฯ) ส่วนผลการตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้น ของ สภ.เมืองเพชรบุรีที่มีโอกาสเสี่ยงรวม 37 นาย ผลการตรวจทุกนายเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ

                ด้านมาตรการการป้องกัน วันที่ 5 เม.ย. บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดย นพ.เพชรฤกษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จ.เพชรบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค รอบแรก จำนวน 1,800 โดส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันทั้งจังหวัด รวมจำนวน 900 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

                วันที่ 9  เม.ย. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีประกาศไม่ได้มีมาตรการให้มีการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่การแพร่ระบาดสูง หรือพื้นที่อื่น ๆ และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีสามารถเดินทางมาได้ตามปกติ ไม่มีการกักตัว แต่ขอให้ทำตามมาตรการการป้องกันของสาธารณสุข ส่วนชาวเพชรบุรีที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาให้ไปแจ้งแสดงตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือ จนท.สาธารณสุข ในพื้นที่ และเน้นย้ำประชาชน
ยึดหลัก D-M-H-T-T หรือ Distancing–อยู่ห่าง, Mask–ใส่แมสก์, Hand washing–หมั่นล้างมือ, Testing–
ตรวจวัดอุณหภูมิ และ Thai Cha na- ใช้แอปฯ ไทยชนะ(และหมอชนะ) เพื่อป้องกันโควิด-19

                วันที่ 10 เม.ย. จังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศสั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วันเว้นโรงน้ำชา อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

                ปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมประเภทสถานที่เล่นการพนันหรือการแข่งขัน สนามชนโค สนามวัวลาน  สนามชนไก่
สนามกัดปลา หรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันสำหรับการซ้อมชนโค ซ้อมขนไก่ ซ้อมกัดปลา และกิจกรรมซ้อมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ให้ดำเนินการได้โดยไม่มีผู้เข้าชมในสนาม และต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M.-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

                ส่วนสถานประกอบการประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้มีคำสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

                ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                ทั้งนี้ก่อนการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการ “การระบาดเม.ย. 2564” ได้มีตัวแทนผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลาน, เลี้ยงไก่ชน ไปเข้าพบและร้องเรียนนายสุชาติอุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้ประสานไปยังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอผ่อนผัน ให้อนุญาตเปิดซ้อมวัวลานและไก่ชน นอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มนักร้อง นักดนตรี และรำวง ร้องขอให้เปิดทำการแสดงได้ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ แต่หลังจากเกิดการระบาด ชาววัวลานเพชรบุรีได้แสดงเจตนาพร้อมใจหยุดซ้อมวัวทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายและจำนวนผู้ป่วยเป็นศูนย์ติดต่อกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้ ส่งผลให้ส่วนราชการ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ดังนี้

                งาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 9 พ.ค.นี้ ที่ประชุมจังหวัดเพชรบุรี ที่มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน จะจัดอีกเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม

                โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ประกาศเลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
ครั้งที่ 20 จากวันที่ 14 มี.ค.ไปเป็นวันที่ 20 มิ.ย.นี้  และขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าฯ ทุกกรณี, ททท.สำนักงานเพชรบุรี ประกาศเลื่อนการจัดงาน ปั่นน้อยร้อยรูปเป็นวันที่ 16 พ.ค., วันที่ 23 พ.ค. และ วันที่ 6 มิ.ย., มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 9  เม.ย. และวันที่ 16 -18 เม.ย. เนื่องจากพบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาเรียนและใช้พื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยและเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. 2564 จ.เพชรบุรี ไม่มีกิจกรรมประเพณีสาดน้ำ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
งดการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!