เพชรบุรีพร้อมเปิดเรียนออนไซต์ 1 พ.ย.นี้ “พรหมานุสรณ์-เบญจม-คงคาราม-วัดจันทร์ฯ” เปิดเรียน 15 พ.ย.

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ในรูปแบบออนไซต์ On Site นั้น พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 6 ข้อ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาที่ประสงค์จะเปิดเรียนออนไซต์นั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาโรงเรียนสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดเรียนแบบออนไซต์ On Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการพิจารณาขออนุญาตให้เปิดเรียนออนไซต์ได้จำนวน 260 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 292 แห่ง เช่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.พรหมานุสรณ์ฯ รร.เบญจม-เทพอุทิศฯ รร.คงคาราม รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) มีความประสงค์เปิดเรียนแบบออนไซต์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้มีจำนวนนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12–18 ปี ที่มีความประสงค์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 25,000 คน จากจำนวนนักเรียนทั้ง 35,000 คน โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันประมาณ 21,700 คน ขณะที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 94 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนทั้งหมด

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า การที่โรงเรียนสถานศึกษาจะดำเนินเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผ่านการประเมินตนเองในระบบ Thai Dtop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว จึงยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site ประการที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85% ประการที่ 3 นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ประการที่ 4 สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดเรียนออนไซต์ จำนวน 260 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีทั้ง 2 เขต (เขต 1 และเขต 2) เปิดเรียนได้ทั้งหมด เช่น รร.วัดดอนไก่เตี้ย รร.อนุบาลเพชรบุรี รวมถึงโรงเรียนเอกชน ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ รร.พรหมานุสรณ์ฯ  รร.เบญจมเทพอุทิศฯ  รร.คงคาราม  รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ขอเปิดเรียนแบบออนไซต์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน รวมถึงโรงเรียนสังกัดเทศบาลหลายแห่งขอเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

“เมื่อทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีได้พิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาจำนวน 260 แห่งเปิดทำการเรียนการสอนในห้องเรียน On Site หลังจากนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีโรงเรียนบางแห่งเปิดสอนหลายระดับทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กรณีถ้ามีนักเรียนหรือครูติดเชื้อโควิด-19 ก็ขอให้แจ้งโรงพยาบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่กระบวนการรักษาโรค และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ด้าน นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ฯ กล่าวว่า กรณีที่ รร.พรหมานุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีขอเปิดเรียนแบบออนไซต์ On Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนั้น แม้ว่าโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และ ศบค.เพชรบุรี แต่เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนมีกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เพื่อให้วัคซีน มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงพิจารณาให้เปิดเรียนแบบออนไซต์ On Site เปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยระหว่างนี้ให้จัดรูปการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นเวลา 2 สัปดาห์.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!