เพื่อไม่ให้ปลิวเคว้งคว้าง

ช่างเหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์!

      สิ่งที่น่าจะเป็นอิสระ ไม่มีอะไรยึดโยงกันให้เห็น แต่กลับอยู่ด้วยกันได้ โดยแสดงลักษณะเฉพาะ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตนได้ ด้วยวิถีทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ระบบใหญ่มหึมา จนถึงระบบเล็กสุด ๆ

      ที่ว่าใหญ่มหึมานั้น หมายถึงสุริยจักรวาล ครับ

      เทียบง่าย ๆ ถ้าดวงอาทิตย์โตสักเท่าส้มโอโลกอาจเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว วางห่างจากส้มโอไปราวสองเมตร หรือหนึ่งวา ถั่วเขียวกำลังวิ่งเป็นวงรอบส้มโอ ระหว่างถั่วเขียว (ที่เปรียบเหมือนโลก) กับส้มโอ (คือดวงอาทิตย์) ก็มีถั่วเขียวอีกเมล็ดหนึ่ง คือดาวศุกร์ ระหว่างดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์ก็มีดาวพุธ กำลังวิ่งวนอยู่เหมือนกัน – ดาวพุธในกรณีนี้เล็กเท่าเม็ดทรายเม็ดหนึ่งเท่านั้น

      นอกจากเม็ดทรายที่เป็นดาวพุธ ถั่วเขียวที่เป็นดาวศุกร์ และถั่วเขียวโลก จะวิ่งวนรอบส้มโอแล้ว เลยออกไปจากวงของโลกอีกหนึ่งเมตร ยังมีถั่วเขียวเม็ดเล็ก ๆ วิ่งวนรอบส้มโอเหมือนกัน นั่นคือดาวอังคาร

      เลยออกไปจากวงของดาวอังคาร ก็มีดาวพฤหัส ซึ่งในที่นี้จะโตเท่ากับเม็ดถั่วลิสง วนรอบส้มโอดวงอาทิตย์อยู่เหมือนกัน ถั่วลิสงดาวพฤหัสห่างจากส้มโอดวงอาทิตย์ราวสิบเมตรหรือห้าวา

      แค่นี้ก็น่าอัศจรรย์แล้ว ที่มีส้มโออยู่ตรงกลางมีถั่วเขียว (คือโลก) ที่ห่างออกไปสองเมตรวิ่งวนอยู่รอบ ๆ ส้มโอ และมีถั่วลิสง (คือดาวพฤหัส)ที่อยู่ห่างจากจากส้มโอสิบเมตร วิ่งวนอยู่รอบ ๆ ส้มโอด้วย!

      นี่ยังไม่นับดาวเสาร์ ยูเรนัส เนปจูน ฯลฯ ที่เป็นเมล็ดถั่วย่อม ๆ – เล็กกว่าถั่วลิสง และอยู่ห่างออกไปอีกหลายสิบเมตร ก็กำลังวิ่งวนอยู่รอบ ๆ ส้มโอเหมือนกัน ดวงสุดท้าย คือดาวเนปจูนนั้น ถ้าเทียบให้ดวงอาทิตย์เท่ากับส้มโอแล้ว ดาวเนปจูนก็เท่ากับเมล็ดถั่วลิสงเล็ก ๆ วิ่งวนอยู่รอบส้มโอเหมือนกัน แต่อยู่ห่างจากส้มโอราว ๓๐ เมตร ! … … …

      ตัวตนในธรรมชาติที่เล็กที่สุด อันสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนได้ คือ อะตอม ที่พูดถึงอัตลักษณ์นี้เพราะอะตอมเป็นหน่วยเล็กที่สุด ซึ่งยังมีลักษณะของตนเป็นธาตุเฉพาะ คือ อะตอมของตะกั่ว ไม่เหมือนอะตอมออกซิเจน อะตอมออกซิเจนไม่เหมือนอะตอมของเหล็ก ฯลฯ ถ้าเล็กกว่าอะตอม เช่น โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน ไม่ว่ามาจากของธาตุใด ก็เหมือนกันหมด บอกไม่ได้ว่าเป็นของธาตุอะไร

       เมื่อเราพิจารณาโครงสร้างของอะตอม จะเห็นว่า คล้ายคลึงกันมากกับโครงสร้างของสุริยจักรวาล คือ ในอะตอม มีอิเล็กตรอน วิ่งวน อยู่รอบ ๆ นิวเคลียส โดยที่ธาตุต่างชนิดกัน จะมีจำนวนอิเล็กตรอน และจำนวนชั้นวงรอบไม่เท่ากัน ธาตุเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ออกซิเจน ปรอท ฯลฯ ต่างกันตรงนี้เอง อย่างไรก็ตามธาตุทุกชนิด จะเหมือนกันที่มีนิวเคลียสเป็นศูนย์กลาง ให้อิเล็กตรอนวิ่งวนรอบ ๆ!

      น่าประหลาดที่ภาวะในธรรมชาติอันมหึมาจนเราแทบจะจินตนาการไม่ถึง กับภาวะในธรรมชาติอันเล็กจิ๋วที่สุดเท่าที่มีอยู่ กลับเหมือนกันที่ ต้องมีศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยว มิฉะนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีอะไรให้โยงยึดตรงกลาง สุริยจักรวาลหรือระบบสุริยะ จะไม่เป็นระบบ และธาตุต่าง ๆ ก็จะไม่เป็นธาตุ

      นั่นเป็นหลักธรรมชาติ ซึ่งเราประจักษ์ชัดในทางวิทยาศาสตร์

      ในทางสังคมศาสตร์ก็เช่นกัน มนุษย์เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคม จำเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยว สังคมใหญ่ ๆ ระดับประเทศ ก็ต้องมีประมุขแห่งรัฐประมุขของชาติ หรือประมุขของประเทศ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ – ความรู้สึก ของประชาชนในประเทศ หลาย ๆ ประเทศมีระบอบกษัตริย์สืบเนื่องมา ขณะที่หลาย ๆ ประเทศใช้วิธีเลือกตั้งหาตัวประมุขของรัฐ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง อาจเป็น ๔ ปี ๕ ปี หรือมากกว่านั้น ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

      สำหรับประเทศไทย โชคดีที่เรามีสถาบันกษัตริย์สืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี และสถาบันนี้ ได้ให้คุณูปการแก่บ้านเมืองมามากมายทั้งยามมีปัญหาและยามปกติ ต่างจากอีกหลายประเทศ ที่ระบบเลือกตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งประมุข ได้สร้างความแตกแยกให้แก่สังคมไม่น้อย

    ชาติไทยอยู่รอด ผ่านวิกฤตมามากมาย เพราะเรามีศูนย์กลางยึดเหนี่ยวนี่แหละครับ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!