เมืองเพชรเมืองพระ ๓

                ทางคอลัมน์ได้นำเสนอเรื่องวัดในเมืองเพชร อันเป็นหัวข้อในคำขวัญจังหวัดเพชรบุรี “ขนมหวานเมืองพระ” กล่าวถึงวัดต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี มาแทรกด้วยกลอนรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ฉบับนี้ก็จะขอนำเสนอกลอนเกี่ยวกับวัดที่เหลืออยู่  เนื่องจากเพชรบุรีมีวัดเป็นจำนวนมาก จนเขียนเฉพาะชื่อวัดก็ใช้พื้นที่หลายฉบับ นี่ยังไม่ได้บรรยายถึงสรรพคุณของวัดแต่ละแห่ง ต้องขอบพระคุณผู้ชำนาญการเรื่องวัด คุณวิจิตร ไฝศิริ  ที่ประพันธ์ชื่อวัดในอำเภอต่างๆ และให้รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบุรีมา ณ ที่นี้ค่ะ

วัดในอำเภอบ้านแหลม

                ในอำเภอ บ้านแหลม ก็มีวัด              วัดปากลัด วัดกุฏี วัดต้นสน

วัดสมุทรธาราม นามมงคล               วัดเกาะแก้ว เรืองสกล วัดในกลาง

วัดนอกปากทะเล อยู่ไม่ไกล             แลวัดในปากทะเล อยู่ไม่ห่าง

มีวัดเฟื้อสุธรรม นำแนวทาง             รุ่งสว่าง ดูอาทิตย์ วัดเพชรสุวรรณ

วัดปากอ่าว วัดเขาตะเครา วัดปากคลอง       พอถึงวัด ไทรทอง มองสุขสันต์

วัดบางลำภู มีหมอดู คนรู้กัน           วัดดอนผิงแดด ด้นดั้น วัดราษฎร์ศรัทธา

วัดสุทธาวาส วัดอุตมิง สุทธาวาส   วัดพิกุลแก้ว มุ่งประกาศ ศาสนา

วัดคุ้งตำหนัก วัดบางขุนไทร เอาใจพา          แล่นสู่วัด ลักษณา เป็นอาราม

มุ่งสู่วัด บางหอ ไม่เหหัน  เพราะเข้าขั้น คนเพชร ไม่เข็ดขาม

วัดสุดท้าย แล้วนะ วัดศีรษะคาม     ดวงแก้วสาม แจ่มแจ้ง แถลงการณ์

วิจิตร ไฝศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมนักกลอนเมืองเพชร

วัดในอำเภอแก่งกระจาน

                อำเภอหนึ่ง ซึ่งครอง ทั่วท้องถิ่น      มีเขื่อนดิน เลื่องชื่อ ลือประสาน

มีชื่อว่า อำเภอ แก่งกระจาน              ชื่อกล่าวขาน นานอยู่ ต่างรู้กัน

วัดท่าเรือ สามัคคี มั่งมีสุข อีกทั้งวัด ห้วยปลาดุก วัดพุสวรรค์

วัดหนองมะกอก วัดถ้ำเสือ วัดวังจันต์          ผูกสัมพันธ์ วัดร่วมใจ พัฒนา

วัดเขาลอย วัดห้วยไผ่ วัดเขากลิ้ง  มีวัดห้วยกวางจริง ยิ่งค้นหา

วัดสองพี่น้อง วัดหนองปืนแตก แทรกเข้ามา               วัดลำตะเคียน อยู่หน้า วัดแม่คะเมย

วัดวังวน วัดป่าเด็ง วัดห้วยแม่เพรียง            ขอไล่เลียง เล่าขาน ผ่านเฉลย

หากต้องการ ไหว้พระ นะท่านเอย  วัดแก่งกระจาน ใกล้อำเภอ พบเจอกัน

วิจิตร ไฝศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมนักกลอนเมืองเพชร

วัดในอำเภอชะอำ

                ต่อไปเป็น วัดใน อำเภอชะอำ           จะขอนำ ชื่อเสียง เล่าเรียงขวัญ

วัดชะอำ วัดหนองศาลา วัดเนรัญ   วัดมฤคทายวัน วัดหนองแจง

วัดไทรย้อย วัดราษฎร์เจริญธรรม   วัดสมุทรคามนำ ตามแถลง

วัดหนองตะพด วัดหนองศาลา มาแสดง      และอีกแห่ง วัดเทพประสิทธิ์ มิตรมงคล

วัดนิคม วชิราราม นามบ่งชัด           อีกทั้งมี วัดไตรรัตน์ เจริญผล

วัดนายาง วัดคลองสายหนึ่ง พึงมายล           วัดห้วยทรายใต้ มวลกุศล ดั่งฝนริน

วัดช้างแทงกระจาด ศาสน์แห่งสงฆ์                อีกทั้งวัด หุบกะพง วัดอ่างหิน

วัดหนองเผาถ่าน สาธุชน มายลยิน                                รวมหมดสิ้น วัดในแคว้น แดนชะอำ

วิจิตร ไฝศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมนักกลอนเมืองเพชร

วัดในอำเภอเขาย้อย

                วัดในเพชรบุรีมีมากนัก                      พุทธศาสน์เป็นหลักอันชื่นฉ่ำ

มีพระพุทธธรรมสงฆ์องค์หนุนนำ                  ให้สงบสว่างล้ำรู้แบ่งปัน

ในอำเภอเขาย้อยไม่น้อยหน้า                           มีวัดวาอารามงามเสกสรรค์

เริ่มจากวัดเขาย้อยค่อยจำนรรจ์                        วัดเขาพระไม่ห่างกันวัดดอนทราย

วัดพระธาตุศิริชัย วัดท้ายตลาด       วัดหนองส้มศีลศาสน์วัดยางหมาย

วัดกุญชรวชิรรามนามช้างพลาย                      วัดพวงมาลัยร่ายรัตนา

วัดเทพประชุมนิมิตศิษย์ยินดี                            วัดมณีเลื่อนธรรมนำรักษา

วัดเวฬุวนาราม วัดศีลคุณาฯ                           วัดกุฏิ วัดกาจับศรัทธาธรรม

วัดห้วยโรง วัดพุม่วง วัดหนองปรง               วัดสระพัง วัดคีรีวงค์ องค์เนกขัม

วัดเขาสมอระบังดังทองคำ                                วัดบ้านบนศิลปกรรมย้ำเตือนใจ

วัดสวนโมก วัดโพธิ์งาม วัดบ้านกล้วย          วัดเขานาควิวัฒน์ ช่วยยกจิตใส

วัดหนองชุมพล วัดทรงธรรม นำหทัย           วัดหนองปลาไหล วัดห้วยหลวง โชติช่วงจินต์

รวมทั้งหมดนามวัดชี้ชัดแจ้ง                             แดนเขาย้อยมากแหล่งภูเขาหิน

แต่หัวใจใฝ่ธรรมนำชีวิน                                    เป็นธานินเย็นร่มห่มความดี

นงลักษณ์ ทองล้วน

                “เมืองเพชรเมืองพระ” จบลงในฉบับนี้ค่ะ หัวข้อต่อไปก็จะเป็น “เลิศล้ำศิลปะ” ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใด ขอเชิญผู้อ่านช่วยกันเขียนบทกลอนมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผดุงวัฒนธรรมด้านการประพันธ์ภาษาไทยของเราให้ยืนนานสืบไป  ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!