เอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ เยี่ยมชมโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี

เอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ เยี่ยมชมโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์ จ.เพชรบุรี นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชกรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและภริยา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี
          โดย ดร.เมเอียร์ และคณะได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัทร์การเกษตรของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างหลังแรก เยี่ยมชมสวนทับทิมจำนวน 268 ต้นและเยี่ยมชมอาคารภาพพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงงาน และซักถามรายละเอียดโครงการฯ โดยละเอียด
          สำหรับโครงการ “ไทย – อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบท(หุบกะพง)” ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2509 สิ้นสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2514 โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ที่สามารถขยายผลนำไปสู่การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นผลสำเร็จแก่เกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ปัจจุบันได้ขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างชาติ
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!