แคลคอมพ์

                ความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา จ.เพชรบุรีเริ่มพบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมรายแรกเป็นพนักงานหญิงไทยทำงานในอาคารโรงที่ 9 บริษัทแคลคอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต.สระพัง อ.เขาย้อย และต่อมาพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานเพิ่มจำนวนมากขึ้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, แพทย์, พยาบาล, อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังตรวจหาผู้ติดเชื้อ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วโรงงานของบริษัทแคลคอมพ์ฯ กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการระบาดโควิด-19 แคลคอมพ์เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพนักงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา อินเดีย ลาว จีนรวมกว่า 15,000 คน ในส่วนพนักงานคนไทยบริษัทมีรถรับส่งพนักงานจากทุกอำเภอใน จ.เพชรบุรี ให้เข้าไปทำงาน จึงพบการแพร่ระบาดขยายไปยังชุมชนที่เป็นบ้านพัก หอพักอาศัยใกล้เคียง และทุกอำเภอใน จ.เพชรบุรี

                หลังพบผู้ติดเชื้ออำเภอเขาย้อย, เทศบาลตำบลเขาย้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมเร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดในชุมชน หอพัก ที่พนักงานแคลคอมพ์เกี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่กระจายทันที แต่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนใน จ.เพชรบุรี รวมถึงองค์กรภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ชมรม อบต.เพชรบุรี คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความวิตกเกรงจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้างกระทั่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ขอให้หน่วยงานภาครัฐหาทางช่วยสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และขอให้สั่งปิดโรงงาน-ดำเนินการฆ่าเชื้อโควิด
ในพื้นที่โรงงานเป็นเวลา 14 วัน

                วันที่ 19 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติให้ปิดพื้นที่ห้ามบุคคลเข้า-ออกนอกอาคารโรงงานที่ 9 ของบริษัทแคลคอมพ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารโรงงานที่ 11 ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 2,400 เตียง เพื่อกักบริเวณผู้ติดเชื้อ พร้อมให้พนักงานบางส่วนที่อยู่ที่กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักของตน 14 วัน และตั้งคณะกรรมการส่วนหน้าดำเนินการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเขาย้อย

                วันที่ 20 พฤษภาคม บริษัทแคลคอมพ์ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการประกาศหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวทุกโรงการผลิตโดยที่บริษัทยังดูแลค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานโรงงานทุกคน รวมถึงดูแลอาหารให้กับพนักงานที่กักตัวในสถานที่พำนักและหอพักต่าง ๆ ด้วย

                คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มีประกาศเพิ่มเติมให้ปิดโรงงานแคลคอมพ์ ทุกส่วนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-4 มิ.ย. และประกาศให้พื้นที่ ต.สระพัง และ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย เป็นพื้นที่ควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกของพนักงานโรงงานโดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดูแลเรื่องการขนส่งอาหารและน้ำดื่มให้แก่พนักงานที่กักตัวในหอพักรอบโรงงาน พร้อมประสานคณะกรรมการโรคติดต่อประจำอำเภอเพื่อให้ดำเนินการดูแลพนักงานแรงงานชาวไทยที่พักอาศัยในแต่ละอำเภอ ประสานคณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัด อาทิ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ที่มีพนักงานของบริษัทแคลคอมพ์พักอาศัยให้ติดตามและเฝ้าระวังรวมถึงตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง 14 จุด สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่และให้พนักงาน และบุคคลของบริษัทแคลคอมพ์ทุกคนรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่พักอาศัยเพื่อรับการตรวจ คัดกรอง และรับการรักษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ โปรดแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และทหารในพื้นที่ให้ดำเนินการโดยทันที

                เวลา 14.48 น. วันที่ 23 พฤษภาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณประตูหลังโรงงาน ภายในโรงงานแคลคอมพ์ ตรวจสอบพบเพลิงลุกไหม้กองวัสดุภายนอกโกดัง เจ้าหน้าที่ของโรงงาน ใช้เวลากว่า 20 นาที ดำเนินการควบคุมเพลิงได้เรียบร้อย ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อในโรงงานเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการขยายโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทแคลคอมพ์เพิ่มโดยใช้อาคารโรง 12 ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ส่วนบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบุรีและผู้ติดเชื้อชาวไทยจากแคล-คอมพ์ถูกส่งไปกักตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ออนกรีน อ.ท่ายาง, อีโค่แคมป์ อ.ชะอำและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ชะอำ ต.สามพระยา อ.ชะอำ (ปัจจุบันมีผู้ป่วยกักตัวประมาณ 1,500 คน)

                ทั้งนี้ จ.เพชรบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รถพระราชทานชีวนิรภัยเก็บตัวอย่าง SWAB 2 คัน รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 1 คัน ซึ่งสามารถตรวจได้จำนวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

                อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 พฤษภาคม เกิดเหตุวุ่นวายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ภายในบริษัทแคลคอมพ์ เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อชาวเมียนมาร์กว่า 500 คน รวมตัวประท้วงเจ้าหน้าที่ เดินออกมาจากโรงพยาบาลสนาม มารวมตัวกันอยู่บริเวณลานกลางแจ้งแต่เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกันได้ จึงเกิดความวุ่นวาย ทำให้แพทย์และพยาบาลที่ดูแลในโรงงานสนามดังกล่าวต้องหลบความวุ่นวายไปอยู่อีกอาคารหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

                ขณะเกิดเหตุนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เข้าเจรจากับกลุ่มแรงงานดังกล่าวโดยมีตำรวจจาก สภ.เขาย้อย ทหาร มทบ.15 ฝ่ายปกครอง รวมกว่า 50 นาย ร่วมควบคุมสถานการณ์โดยทั้งหมดแต่งกายด้วยชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อพบว่าปัญหาเกิดจากผู้ติดเชื้อที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 2,000 คน ในโรงพยาบาลสนามได้มีการนำพัดลมหม้อต้มน้ำ กระทะไฟฟ้าและเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จำนวนมากเข้าไปใช้ ในพื้นที่โรงพยาบาลสนามส่งผลให้อาคารซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากขนาดนี้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนอกจากนี้ยังเรียกร้องเรื่องอาหารต้องการที่จะบริโภคอาหารของชาวเมียนมาร์และมีบางส่วนระบุว่ามีการจัดปริมาณและคุณภาพอาหารให้แก่ชาวไทยและแรงงานต่างด้าวไม่เท่าเทียมกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย ให้นำรถผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราวมาดำเนินการติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชั่วคราว กระทั่งเวลาประมาณ 23.45 น. จึงสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จ กลุ่มแรงงานที่ประท้วงจึงกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามดังเดิม และต่อมาได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว

                ในส่วนของการพิจารณาการเปิดหรือปิดของโรงงานแคลคอมพ์เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 4 มิ.ย. มาตรการเชิงรุกขณะนี้ได้สุ่มตรวจเชื้อในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานเกิน 500 คน หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเกิน 10% ก็จะใช้มาตรการกักตัวดูแลผู้ติดเชื้อในโรงงานทันที

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการพบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.เขาย้อย อีกจำนวน 4 โรงงาน โดยขณะนี้มีการดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน 1 แห่ง, แยกผู้ติดเชื้อ 1 คน เพื่อรักษา 1 แห่ง, ปิดโรงงานชั่วคราว 14 วันเพื่อทำการฆ่าเชื้อ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบ 1 แห่ง

                รายงานสถานการณ์ โรคโควิด-19 พื้นที่ จ.เพชรบุรี ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,191 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานแคลคอมพ์ (15-30 พ.ค.) 4,521 ราย (แบ่งเป็นคนไทย 1,564 ราย ต่างด้าว 2,957 ราย) ผู้ติดเชื้อทั่วไปจากภายนอกโรงงาน (1 เม.ย-30 พ.ค.) จำนวน 670 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 4,641 ราย รักษาหายกลับบ้าน 543 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 7 ราย

                ล่าสุด จ.เพชรบุรี ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อตำบล 6 ตำบลใน อ.เขาย้อย ได้แก่ ต.ห้วยโรง ต.หนองชุมพลเหนือ ต.หนองชุมพล ต.สระพัง ต.บางเค็ม และ ต.เขาย้อย มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นเวลา 14 วัน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!