แนะนำให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกัน Covid 19

ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านให้คำแนะนำความรู้เรื่องวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เคาะประตูบ้านประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โดยให้คำแนะนำความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และช่องทางการลงทะเบียนขอรับวัคซีน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!