แวะมาบอกนะ..ลุงตู่อยู่ต่อ คนเมืองเพชรให้อยู่ต่อไหม

ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   พรรคฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลผ่านระบบรัฐสภา   พรรคฝ่ายค้านสามารถยื่นญัติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคล   หรือทั้งคณะได้ตามข้อมูลและหลักฐานที่พึ่งจะรวบรวมเพื่อนำมากล่าวหาในสภาผู้แทนราษฎร   เป็นการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนให้รักษาผลประโยชน์ของชาติ   แม้ว่าผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทโอชาในครั้งสุดท้ายนี้จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่คาดไว้   เมื่อเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงให้ความไว้วางใจรัฐบาลในการทำหน้าที่ต่อไป   นั่นหมายความว่ารัฐบาลของลุงตู่ยังคงบริหารประเทศได้ต่อไปและจะหมดวาระการทำงานเพราะครบสี่ปีของการดำรงตำแหน่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  ก็ต้องแวะมาบอกกันเอาไว้ว่าลุงตู่ยังอยู่ต่อนะ   ใครรักใครชอบใครชังใครไม่ไว้วางใจก็ช่าง  แต่กติกาบ้านเมืองนี้ให้ลุงตู่อยู่ต่อ

          การอภิปรายไม่ไว้วางใจเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นเบื้องหลังทั้งหลาย  ถูกปฏิเสธด้วยคำพูดง่าย ๆ ว่าเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริง  เป็นข้อมูลที่พูดเฉพาะบางส่วน เป็นข้อมูลที่กล่าวหากันลอย ๆ ไม่มีหลักฐาน เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นเองโดยไม่มีที่มา  เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ  สารพัดข้อมูลที่ต้องฟังอยู่ถึงสี่วันจึงได้รู้ว่าไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นสาระนอกจากเจตนาที่จ้องจะทำลายกันเท่านั้น   ข้อมูลระดับที่ส่งต่อไปฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลไม่มีให้เห็น   ข้อมูลที่จะถูกฟ้องกลับจากผู้ที่ถูกพาดพิงภายนอกเนื่องจากไม่มีเอกสิทธิคุ้มครองก็มาก   ทีเด็ดที่ขาดที่จะล้มรัฐบาลไม่มี  ทีเด็ดเรื่องผัวเมียก็ดูไม่สมฐานะผู้แทนผู้ทรงเกียรติที่จะมาเล่นเรื่องในมุ้ง   ทีเด็ดว่ารัฐมนตรีคนไหนโกงก็ดูเหมือนจะจับไม่ได้  คิดไปเองไปโกง คิดไปเองว่าทำบ้านเมืองเสียหาย  อย่างน้อยก็ทำให้แฟนคลับฝ่ายค้านเชื่อและลงคะแนนโหวตไม่ไว้วางใจนอกสภาได้เป็นแสน  แต่สะท้อนถึงมาตรฐานสภาผู้แทนเมืองไทยที่ยังวนอยู่กับการใส่ร้ายป้ายสี  และข้อมูลที่หาความจริงไม่ได้

          รัฐบาลจะยังอยู่ต่อไปจนครบวาระสี่ปี  เนื่องจากเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนสมัยนี้   ความคาดหวังของประชาชนที่จะที่เห็นผู้แทนคุณภาพสร้างมิติใหม่ก็จบลงไปอีกฉากหนึ่ง   ลุงตู่ยังอยู่ต่อไปพร้อมกับพันธมิตรสาม ป.   ความผูกพันยืนยาวหลายสิบปีไม่สามารถสั่งคลอนได้ด้วยลมปากที่ไร้หลักฐาน  รัฐบาลยังคงแข็งแรงและดูแลประเทศนี้ต่อไป   ผ่านวิกฤติมาหลายหลากนำพาประเทศไปข้างหน้าแต่ความนิยมตกต่ำอันเป็นธรรมดาของขาลงช่วงสุดท้าย    ทำดีแค่ไหนผู้คนบางกลุ่มก็ยังเห็นคนชั่วดีกว่าเสมอ  ประเทศเจริญแค่ไหนผู้คนบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่าประเทศนี้เลวร้าย   ชีวิตปกติสุขสบายได้รับการดูแลอย่างดีก็มีผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่าชีวิตระทมทุกข์เพราะการบริหารของรัฐบาลยุคนี้    ไม่มีรัฐบาลยุคไหนไม่โดนด่า  ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่โดนสาปแช่ง ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมือง  ด่ากันตอนนี้เดี๋ยวก็ร่วมรัฐบาลกันวันหน้า           ผู้แทนเมืองเพชรสามคนอยู่ฝ่ายรัฐบาล  ผู้แทนเมืองเพชรย่อมต้องโหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายในคณะรัฐบาล   ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันเป็นผู้ได้รับเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่แทนคนเมืองเพชรและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ลุงตู่ได้อยู่ต่อจนครบวาระ  ผู้แทนเมืองเพชรก็ได้อยู่ครบวาระด้วยเช่นกัน  เท่ากับว่าเสียงของคนเมืองเพชรมีส่วนทำให้ลุงตู่อยู่จนครบวาระ   แม้จะมีคนเมืองเพชรจำนวนมากที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาล มีคนเมืองเพชรที่ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล  มีคนเมืองเพชรที่ไม่เข้าข้างรัฐบาล  มีคนเมืองเพชรไม่ต้องการให้ลุงตู่อยู่ต่อ  แต่คนเมืองเพชรก็เคารพกฎกติกาของสังคมที่ต้องยอมรับเสียงข้างมากที่ลากกันไปจนถึงที่สุด  การลงคะแนนเลือกตั้งของประเทศไทยเสียงทุกเสียงสำคัญ   ทุกเสียงถูกนำไปรวมกันแล้วได้เป็นสภาผู้แทนแบบที่เราเห็น  เสียงคนเมืองเพชรสำคัญทุกเสียง  วันนี้อาจล้มลุงตู่ไม่ได้ต้องให้อยู่ต่อ  วันหน้าอยากเปลี่ยนแปลงก็โหวตใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้  ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไป คนเมืองเพชรยังมีโอกาสได้โหวตใหม่เสมอ  มาตัดสินใจกันอีกครั้งในการเลือกตั้งปีหน้า วันนี้ต้องให้ลุงตู่อยู่ต่อ  แวะมาบอกแค่นี้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!