โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานการบริหารจัดการน้ำ 8 ส.ค.61

**** รายงานการบริหารจัดการน้ำ ***
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

          (1.)ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เวลา 06.00 น.
          (1.) ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
          1.1 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 733.962 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 103.37 % มีน้ำไหลลง 24.4515 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 194.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 16.8212 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์เฝ้าระวัง)
          1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 11.329 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.85 % มีน้ำไหลลง 0.258 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)
          1.3 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 14.110 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 51.31 % มีน้ำไหลลง 0.0907 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 0.0 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)
          1.4 เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 125.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 10.8019 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 31.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 156.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 0.0 มิลลิเมตร (สถานการณ์ปกติ)


          (2.) ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ
          2.1 ห้วยแม่ประจันต์
– สถานี B.11 (บ้านจะโปรง) ปริมาณน้ำ – ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ -1.07 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.67 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
– สถานี B.6A (บ้านท่าเกวียน) ปริมาณน้ำ 1.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 0.67 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.33 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
          2.2 แม่น้ำเพชรบุรี
– สถานี B.3 A (บ้านสองพี่น้อง) ปริมาณน้ำ 174.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 3.56 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.84 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.9 (บ้านสารเห็ด) ปริมาณน้ำ 187.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.71 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.89 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.10 (อำเภอท่ายาง) ปริมาณน้ำ 113.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.37 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.13 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำปกติ)
– สถานี B.16 (อำเภอบ้านลาด) ปริมาณน้ำ 100.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 6.53 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.47 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.15 (อำเภอเมืองเพชรบุรี) ปริมาณน้ำ 88.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 4.01 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.09 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)


          (3.) ข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตร
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1)
– คลองระบายน้ำ D.3 กม.18+235 (บ้านบางเก่า)(ตัวเก่า) สูง 0.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.1 กม.19+500 (บ้านบางเกตุ)(ตัวเก่า) สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2)
– คลองระบายน้ำ D.26 กม.38+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง เพื่อผลักดันน้ำเค็ม
– ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 ( คลองตาแฟง ) กม.30+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3)
– ระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองบางหอ และไหลลงสู่คลองบางครก และระบายน้ำผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองหัวหาด-คลองเวียงคอย-คลองสวนทุ่ง และไหลลงสู่คลองบางจาก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 1 ซ้าย- สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองบ้านทาน-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงสู่คลองเวียงคอย-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยว และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองบ้านน้อย-คลองบางสามแพรก และไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 3 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ลงคลองตาภู่ และไหลลงสู่คลองบางครก
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5)
– คลองระบายน้ำ D.9 กม.7+160 (บ้านโตนดน้อย) สูง 0.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!