โครงการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนเพิ่มการระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานและเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีฉบับที่ 2

โครงการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนเพิ่มการระบายน้ำ

จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานและเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีฉบับที่ 2

          ในวันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 16.00 น.เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 576.026 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.13 เปอร์เซ็นต์ สามารถรับน้ำได้อีก 133.97 4 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยโครงการส่งน้ำฯ จะขอปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานลงแม่น้ำเพชรบุรี ดังนี้

          ในวันที่ 20 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ระบายน้ำในอัตราประมาณ 70.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพชรเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กรกฎาคม ประมาณ 1 เมตร และเขื่อนเพชร จะเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม ระบายน้ำในอัตราประมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในวันที่ 21 กรกฎาคม จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 45-50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรถึงบริเวณปลายแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2 เมตรแต่ ปริมาณน้ำดังกล่าวยังคงต่ำกว่าตลิ่งตลอดแม่น้ําเพชรบุรี แต่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้และงานก่อสร้างต่างๆที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง

          ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเพชร ที่ระบายลงแม่น้ำเพชรบุรีจะไหลถึงอำเภอท่ายางประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากปล่อยน้ำไหลถึงอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีประมาณ 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากปล่อยน้ำและไหลถึงอำเภอบ้านแหลม ประมาณ 30 -36 ชั่วโมง หลังจากปล่อยน้ำ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!