“โควิด-๑๙ ถึงโอไมครอน”

งานพระนคร            คีรี                ปีนี้จบ

มีจนครบ               สิบวัน             เหมือนดังว่า

ท่านผู้ใหญ่              ใจดี               มีเมตตา

กรุณา                  จนเสร็จ          เพชรบุรี

     โควิด-๑๙          ปัญหา            มากันใหญ่

โอไมครอน             พันธุ์ใหม่          อีกนะนี่

ตามไปติด               ควายเลี้ยง        เขาว่ามี

แต่ยังมี                 วัวรอด            และปลอดภัย         

     ส่วนคนเรา         ต้องระวัง          อย่างเต็มที่

สวมหน้ากาก            อย่างดี            ไว้ให้ได้

ใครออกปาก            ชวนมา            ก็อย่าไป

หรืออยู่รวม             กับใคร            ไม่สมควร

     อย่ารับคน          แปลกหน้า        เป็นอันขาด

เพราะว่าอาจ            ทำบ้าน            เราปั่นป่วน

ถ้าไม่ถึง                 ตายแน่            แต่ก็จวน

ทุกอย่างล้วน      เกี่ยวข้อง          ต้องระวัง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!