โควิด-๑๙ ระบาด

โควิด-๑๙ ยังมีปัญหาของเมืองไทย เพราะโอไมครอนมันระบาดเป็นพันธุ์ใหม่อีก
ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปอีก เลยติดโควิด-๑๙ กันใหญ่

     ตอนนี้เขาว่าติดไปยังสัตว์เลี้ยงด้วย เช่น ควาย ต้องฆ่าควายตายไปเยอะเชียว ยังไม่ปรากฏว่าติดเนื้อวัว แต่ไปติดเอาสัตว์เลี้ยงอื่น เช่น เก้ง กวาง เห็นว่าติดมาก แต่เป็นสัตว์ป่า
ช่างมันเถอะ สำคัญมาติดคนนี่สิมันเดือดร้อน เพราะฉะนั้นคนไทยเราประมาทยังไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ เช่น สวมหน้ากาก อย่าลืมห่างกันและอย่ารวมกันอย่างเด็ดขาด

     ขอให้ทุกคนระวังพันธ์ุใหม่ด้วย ตอนนี้อยู่บ้านดีที่สุด อย่ารับคนแปลกหน้าเป็นอันขาด ใครจะเข้าบ้านอย่ายอม และต้องระวังคนในบ้านด้วยอย่าไปเที่ยวให้มากนัก มันติดกันง่ายมาก

     คนจากกรุงเทพฯ อย่าให้เข้าบ้านเป็นอันขาด บางแห่งปิดทั้งตำบลเลยไม่ให้คนเข้า เรียกว่า กักตัวกันเลย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!