โยกย้าย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ โดย จ.เพชรบุรี มีข้าราชการระดับนายอำเภอ ย้ายเข้า-ออก ดังนี้

                นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อยเป็นนายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี, นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลมเป็นนายอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง, นายประสูตร หอมบรรเทิงนายอำเภอแก่งกระจานเป็นนายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี, นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้องเป็นนายอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น จ.ระนอง เป็นนายอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, น.ส.ญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอดอนพุด จ.สระบุรีเป็นนายอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

                ด้านตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ลงมาในพื้นที่สังกัด ภ.จว.เพชรบุรี ดังนี้

                ย้ายภายในจังหวัด ร.ต.อ.นัทพล จีนทอน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นรอง สวป.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี, ร.ต.อ.เชาวลิตร์ ทองอ่อน รอง สว. (สอบสวน) สภ.ท่าไม้รวก เป็นรอง สว. (สอบสวน) สภ.หาดเจ้าสำราญ, ร.ต.อ.นพพร จงดี รอง สว. (สอบสวน) สภ.ท่าไม้รวก เป็นรอง สว.สส.สภ.บางตะบูน, ร.ต.อ.อลงกต น้อยแสง รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก เป็นรอง สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี, ร.ต.อ.อำนาจ นุชประคอง รอง สว. (สอบสวน) สภ.บ้านลาด เป็น รอง สว. (สอบสวน) สภ.ไร่สะท้อน, ร.ต.อ.อิทธิพัทธ์ วิศิษฐ์ดำรงกุลรอง สวป.สภ.เขาย้อย เป็นรอง สว.สส.สภ.เขาย้อย, ร.ต.อ.หญิง วลัยภรณ์ อุดมใหญ่ รอง สว.ธร.สภ.บ้านลาด เป็นรอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี, ร.ต.อ.หญิง ศุภนิจ มีพันธ์ รอง สว.  (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น นว. (สบ 1) ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี, ร.ต.ต.เฉลียว สุขจำเริญ รอง สว. (ป.) สภ.ท่ายาง เป็นรอง สว. (ป.) สภ.หนองจอก, ร.ต.ต.หญิง ธัญยรัชต์ ศรีอินทร์ รอง สว. (ธร.) สภ.หนองจอก เป็นรอง สว. (อก.) สภ.ท่ายาง

                ย้ายมาดำรงตำแหน่งใน จ.เพชรบุรี ได้แก่ ร.ต.อ.สัญญา จันทร์ยิ้ม รอง สว. (สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี เป็น รอง สว. (สอบสวน) สภ.บ้านลาด, ร.ต.ท.ณัฐธัญ พูลศรีสังข์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร เป็นรอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านลาด, ร.ต.ท.ชยุตม์ กระตุดเงิน รอง สว. (จร.) สน.บุคคโล เป็นรอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี

                ย้ายภายในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ร.ต.อ.ฐากูร โชคพินพง รอง สว. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี เป็น ผบ.มว.กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7, ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โคจนา รอง สวป.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี เป็น ผบ.มว.กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7, ร.ต.อ.มาโนช ภู่ประภา รอง สวป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เป็น ผบ.มว.กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7, ร.ต.อ.อนุชา อินทรเรือง รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี เป็น ผบ.มว.กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7, ร.ต.อ.อรรถวุฒิ โสมจันทร์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เขาย้อยเป็น รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7, ร.ต.อ.อุเทน อำนวย รอง สว. (สอบสวน) สภ.เขาย้อย เป็นรอง สว. (สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี, ร.ต.ท.วรินทร รอดพันธุ์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เขาย้อย เป็นรอง สว. (สอบสวน) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

                ย้ายไปนอกสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ร.ต.อ.บุญนำ ตรีเนตร รอง สวป.สภ.บ้านลาด เป็นรอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี, ร.ต.อ.ประสาท บุญสม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรีเป็น ผบ.มว.กก.ตชด.34, ร.ต.อ.ปิยะวุฒิ เต็มใจ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี เป็นรอง สว.ธร.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด, ร.ต.อ.วรวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด เป็นรอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี, ร.ต.อ.วัชรากร นักฟ้อน รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี เป็นรอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่, ร.ต.อ.เสรี โรจน์โพธิ์ รอง สว.สส.สภ.บ้านลาด เป็น ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด., ร.ต.อ.หญิง ภวิชา รัตนรัตนว. (สบ 1) ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นรอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา, ร.ต.ท.สงคราม ไข่นาครอง สว. (ป.) สภ.บ้านแหลม เป็น รอง สว. (อก.) ฝ่ายปกครอง สฝจ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!