โรงพยาบาลชะอำ จัดแถลงข่าว การแข่งขัน เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018 พร้อมจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดการแข่งขัน

โรงพยาบาลชะอำ จัดแถลงข่าว การแข่งขัน เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018

พร้อมจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดการแข่งขัน

          เมื่อช่วงสายของวันนี้ (17 มิ.ย.61) โรงพยาบาลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การแข่งขัน เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018 ขึ้น ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 4 โดยมีนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูภาวนา วัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง พระราชดำริห์ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ นายประกาศิต ชมชื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ นายรัตน์ เป็นศิริ ประธานชมรมจักรยาน อ.ชะอำ ตัวแทนจาก สภ.ชะอำ และตัวแทนนักปั่นและนักวิ่ง เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้

          สำหรับการแข่งขัน เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยที่ พระครูภาวนา วัชราภรณ์ ได้มีความคิดที่ต้องการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนต่อเติมอาคารเอ็กเรย์หลังใหม่ ให้แก่โรงพยาบาลชะอำ และเห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับการได้ร่วมทำบุญ จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ปรึกษาหารือกับพลเอกชัยพฦกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลชะอำ กลุ่มนักปั่นจักรยาน กลุ่มนักวิ่ง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018 ขึ้นมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนต่อเติมอาคารเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลชะอำ ส่งเสริมให้ประชาชน ไดพ้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส และห่างไกลยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไป เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป

          หลังจากเสร็จสิ้น การแถลงข่าวเรียนร้อยแล้ว ได้มีการนำเงินที่ได้จากการรวบรวมเป็นผ้าป่าสามัคคี จำนวนทั้งสิ้น 216,059 บาท ทำการมอบถวายให้กับ พระครูภาวนา วัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง ซึ่งพระครูภาวนา วัชราภรณ์ ก็ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับโรงพยาบาลชะอำ เพื่อเป็นการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนต่อเติมอาคารเอ็กเรย์หลังใหม่ ของ ร.พ.ชะอำต่อไปอีกด้วย

          ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นสามประเภทคือ เดิน 3 กม. วิ่ง 4.5 กม.และปั่นจักรยาน 41 กม. ชิงถ้วยของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รายได้จากค่าสมัคร ทั้งหมดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลชะอำ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางช่องทางออนไลน์ WWW.thaimtb.com , LIND ID : kr.sport27, ส่ง e-mail โดยกรอกใบสมัคร โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 717-0-51238-6 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เดิน วิ่ง ปั่น โรงพยาบาลชะอำ มินิมาราธอน 2018 หรือสมัครด้วยตนเองที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลชะอำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=m-IFsETSeCI&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ  : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!