โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เตรียมความพร้อม 100 % รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

เตรียมความพร้อม 100 % รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

          จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณอำเภอแก่งกระจาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานถึงระดับวิกฤต คิดเป็น 99.74 % โดยคาดว่าอีกไม่นานมวลน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม และจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วม อย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคต่างๆ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่

          นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลฯเคยประสบปัญหาน้ำท่วมบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมาก่อน ซึ่งพบว่าจุดบริการคนไข้ที่น้ำสามารถท่วมถึงได้ คือ แผนกเอ็กซเรย์ และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการทำคันปูนยกสูงไว้โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า ส่วนน้ำที่ซึมผ่านเข้ามา ทางโรงพยาบาลก็มีสระซึ่งเป็นเหมือนแก้มลิงไว้รองรับน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออกจากสระ นอกจากนี้ยังต้องวางประสอบทรายบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายใน

http://https://www.youtube.com/watch?v=JbJ3dH7DMiw&feature=youtu.be

          ส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยนอกที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ จะมีการกำหนดจุดรับส่งเพื่อเข้ามายังโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยที่มาจาก อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.แก่งกระจาน และ อ.บ้านลาด จุดรับส่งผู้ป่วยจะอยู่ที่ศูนย์การค้า Big C ผู้ป่วยที่มาจาก อ.เขาย้อย อ.หนองหญ้าปล้อง จุดรับส่งผู้ป่วยจะอยู่ที่ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี และสำหรับผู้ป่วยที่มาจาก อ.บ้านแหลม จุดรับส่งจะอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน) ในกรณีที่น้ำท่วมถึงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาไว้ที่อาคาร 200 ปี ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมไม่ถึง และหากเกิดกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ทางโรงพยาบาลจะทำการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลชุมชน แต่หากเป็นผู้ป่วยหนัก จะประสานไปยังเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียง

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=hiU174ucWm8&feature=youtu.be

          กรณีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขตความรับผิดชอบ เป็นการบูรณาการร่วมกับทีมหมอครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชร สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี และศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมืองโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ร่วมกัน โดยระบบนัด มีการเลื่อนนัดผู้ป่วยโดยตรวจสอบยาของผู้ป่วยเป็นหลัก สำหรับผู้ป่วยขาดยา จะประสานแพทย์สั่งยานำไปส่งให้ถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยที่ยังมียาอยู่จะเลื่อนนัดไปก่อน ลงพื้นที่สำรวจชุมชน 17 ชุมชน ในเขต ต.ท่าราบ และ ต.คลองกระแชง โดยมีทีมหมอครอบครัวและจิตอาสาให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะดูแลทางด้านจิตใจไปพร้อมกับดูแลร่างกาย โดยมีแผนบรรเทาสาธารณภัยแจกชุดปฐมพยาบาลผู้ป่วย 5 พันกว่าครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมกับสถานีกาชาดที่ 8 แจกชุดยังชีพบรรเทาสาธารณภัย อีกด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!