โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการโรงแรมรุ่นที่6 รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการโรงแรมรุ่นที่6 รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

 

          เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 หลักสูตรการโรงแรมรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 ของโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ โดยมี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นางวิรัลพัชร วิจิตรปัญญารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ นางสุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท น.ส.นาถนัดดา นิติพน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ร่วมให้การต้อนรับ


          น.ส.นาถนัดดา เปิดเผยว่า โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน TPQI) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริการ และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          น.ส.นาถนัดดา กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร RHS(Regent Cha-am School) เปิดสอนวิชาการโรงแรมหลักสูตรมาตรฐานระยะสั้น 9 เดือน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริการส่วนหน้า, หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม, หลักสูตรแม่บ้านโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหาร และหลักสูตรการประกอบอาหาร โดยมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการโรงแรมในทุกแขนงวิชา ที่ผ่านมาโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ แห่งนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2559 ได้รับรางวัลโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1-5 มาแล้วจำนวน 116 คน และในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 รวมทั้งสิ้น 30 คน          ทั้งนี้ภายในงาน นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป ยังได้มอบเข็มและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นประจำรุ่นในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=N8qH_Ratgjg

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!