โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับรางวัลระดับประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

รางวัลที่ ๒ เล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับรางวัลที่ ๒ จากการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสจากการเข้าร่วมกิจกรรม “Le français, que c’est chic !” จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ทั้งนี้ยังมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสและละครสั้นภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

            รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณิชภัทร อังศรวณีย์ และนางสาวณิชาพัชร์ สุขขำ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบใหม่ ในหัวข้อ “ของดีประจำจังหวัด” ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!