“ไร่พอเพียง… แสนเพียงพอ”

เมื่อวันเสาร์ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญลานข้าวที่ไร่พอเพียงของครูซอ ดำรัสสิริ ถิรังกูร ที่บ้านป่า ตำบลธงชัยฝนเพิ่งตกหนักชะลานข้าวไปหมาด ๆ แม้ท้องทุ่งที่เข้าไปจะเลอะเฉอะแฉะไปด้วยโคลน

             แต่ผู้คนที่รักในวิถีพื้นบ้าน ต่างก็เข้าไปให้กำลังใจครูซอกันคับคั่ง เริ่มตั้งแต่มีพิธีสงฆ์เป็นสิริมงคล มีอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย ๆ อร่อย ๆ ไว้ให้เลือกรับประทาน

             จากนั้น พ่อเมืองของเรา ท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ประธานของงานก็กล่าวแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจคณะผู้จัดงาน ตามด้วยการนวดข้าวแบบดั้งเดิม ให้วัวเดินย่ำรอบเสาเกียด อันเป็นที่มาของการแข่งขันวัวลานเมืองเพชร มีเสวนาภูมิปัญญาไทย เคล้าด้วยเพลงพวงมาลัยที่พ่อเพลงแม่เพลง มาเล่นกันอย่างสนุกสนาน

             ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ได้ลองใช้
ประตักไม้ไผ่ คัดฟ่อนข้าว ตะหวิดฟ่อนข้าวให้กระจายขึ้นไป แล้วตกลงมาเพื่อให้วัวย่ำต่อ ให้ได้เมล็ดข้าวออกมา ช่างเป็นภาพที่งดงาม
เกินคำบรรยาย

การทำนาแบบโบราณนี้ ถ้าได้ย้อนคืนกลับมาก็จะทำให้
เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกัน รักกัน เอื้ออาทร ร้อยรักความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน อย่างน่ารักทีเดียว

             ยังแว่วเสียงเพลง อีแซว เพลงเหย่ย เพลงพวงมาลัย ลำตัด
รำเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เต้นกำรำเคียว ดังแว่ว ๆ มา อยู่ที่ริมหูนี่เอง

             พาให้สุขใจแท้ ๆ ขอขอบคุณครูซอ แม่ย่านางแห่งท้องทุ่งนาบ้านป่านี้ด้วยหัวใจเลยทีเดียว

                อยากให้ภาพที่ให้ความอิ่มเอม ให้ความผาสุกเช่นนี้ คงอยู่คู่กับเมืองเพชร เมืองไทย ของเราตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์จริง ๆ …

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!