“ไลออนส์เพชรบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒”

สโมสรไลออนส์ เพชรบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ไลออนส์เพชรบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๓๐-๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

          ๑. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ยากไร้
ในจังหวัดเพชรบุรี

          ๒. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดเพชรบุรี

          ๓. เพื่อส่งเสริมประชาชนเห็นคุณค่าในการออกกำลังกาย
มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

          ๔. เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและการเปิดประเทศ

          ๕. เพื่อเปิดการพักผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชน
จากการ LOCKDOWN และปิดประเทศที่ผ่านมา

กิจกรรมมี ๒ ประเภท คือ

          ๑. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง ๕ กม.

          ๒. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กม. แบ่งเป็นประเภทชาย อายุ ๐-๑๕ ปี, ๑๖-๒๙ ปี, ๓๐-๓๔ ปี, ๓๕-๓๙ ปี, ๔๐-๔๔ ปี, ๔๕-๔๙ ปี, ๕๐-๕๔ ปี, ๕๕-๕๙ ปี, ๖๐-๖๔ ปี, ๗๐-๗๙ ปี, ๘๐-๙๙ ปี

ประเภทหญิง อายุ ๐-๑๕ ปี, ๑๖-๒๙ ปี, ๓๐-๓๔ ปี, ๓๕-๓๙ ปี, ๔๐-๔๔ ปี, ๔๕-๔๙ ปี, ๕๐-๕๔ ปี, ๕๕-๕๙ ปี, ๖๐-๙๙ ปี

ค่าสมัคร เท่ากันทั้งสองประเภท ๆ ละ ๓๙๙ บาท

การรับสมัคร

          ๑. ติดต่อคุณรัตนชัย พิมพ์สวัสดิ์ ๐๘๘-๖๒๓๗๓๐๔

          ๒. ทาง LINE โดยการสแกน QR CODE

          ๓. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ทุกวัน

          ๔. หน้างานวันเสาร์และเช้าวันแข่งขัน

          การแข่งขันติดต่อคุณสถิตย์ กระต่ายอินทร์ ๐๙๕-๓๘๔๕๑๐๖ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กม. แข่งขันแบบโอเพ่น ถ้วยรางวัลชาย-หญิง อย่างละ ๕ รางวัล ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลทุกคน

มินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กม.ได้รับ

          ๑. เสื้อสวยหรู เมื่อมาสมัคร

          ๒. เหรียญรางวัลเมื่อเข้าแข่งขัน

          ๓. ถ้วย OVER ALL ชาย-หญิง

          ๔. ถ้วยรางวัลรุ่นละ ๕ รางวัล

การปล่อยตัวนักกีฬา

          มินิมาราธอน            ปล่อยตัวเวลา ๐๖.๐๐ น.

          เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  ปล่อยตัวเวลา ๐๖.๑๕ น.

อิ่มอร่อยฟรี กับกาแฟและอาหารมื้อเช้า สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

          มีรางวัลให้สำหรับแฟนซีทุกท่าน

ข้อสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบเกณฑ์ คือ ๒ เข็มในวันสมัคร หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แบบ ATK ผลเป็นลบไม่เกิน ๗๒ ชม.ก่อนวันแข่งขัน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!