ไล่ยังไงก็ไม่ออก

        พวกเดินขบวนไล่ลุงตู่หรือบิ๊กตู่เท่าใดก็ไม่สำเร็จ เพราะลุงตู่ นายกฯ ไม่ยอมออกทั้งยังประกาศอีกว่า จะเป็นนายกอีกสมัย คือสมัยที่ 3 ใครจะทำไมเมื่อลุงตู่ไม่ยอมลาออกตำแหน่งนายกฯ มันหอมหวานและมีอำนาจมาก จนไม่มีใครจะต้านได้

        ในที่สุดพวกเดินขบวนต้องเลิกไปเอง ประชาชนก็ไม่ร่วมขบวนด้วย เพราะส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีใครดีกว่าลุงตู่ ยังอยากให้ลุงตู่เป็นนายกต่อไป

        มีทางเดียวเท่านั้นที่พวกเดินขบวนจะชนะ ก็คือการปฏิวัติ ก็ยังไม่น่าจะมีคนไหน จะเป็นหัวหน้า ต้องจับลุงตู่ให้ได้ก่อนจึงจะปฏิวัติ ส่วนใครจะมีอำนาจเช่นนั้น และประชาชนต้องเอาด้วย จึงจะใช้อำนาจปฏิวัติได้

        หัวหน้ากบฏหรือปฏิวัติต้องถูกประหารชีวิตสถานเดียว ต้องยึดอำนาจในการปกครองให้ได้

        ถ้าทำไม่ได้ ก็ต้องถูกประหารชีวิตสถานเดียว พวกเดินขบวนต้องระวังในข้อนี้ให้มาก

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!