120 วันเปิดประเทศ 120 วันเปิดใจคนเมืองเพชร

รัฐสภาอันเป็นองค์กรสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติของประเทศ ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่กับการวิพากษ์วิจารณ์และการแก้ไขเสนอ (ร่าง) รัฐธรรมนูญมากมายนับสิบฉบับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญที่เสนอกันเข้ามาจากทุกฝ่ายล้วนแต่ต้องการแก้เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าสู่อำนาจของตนเองทั้งสิ้น (ร่าง) รัฐธรรมนูญที่เสนอกันแล้วก็จะเสนอกันอีกไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเน้นแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอาชีพหลัก (ร่าง) รัฐธรรมนูญที่เสนอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ล้วนแก้ไขสาระสำคัญในประเด็นการได้มาของ ส.ว. และประเด็นของวิธีการเลือกตั้งที่แรงถึงขนาดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่จะส่งผลไปถึงความพยายามแก้ไขประเด็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากรู้ดีอยู่แก่ใจว่าจะได้รับแรงต้านและเป็นประเด็นทางการเมืองที่กล่าวขวัญกันไปตลอดชีวิตของนักการเมือง (ร่าง) รัฐธรรมนูญจึงเป็นเหยื่อโอชะเอาไว้ต่อสู้ในรัฐสภา ขณะที่ชาวบ้านประชาชนไร้ความสนใจต่อ (ร่าง) รัฐธรรมนูญใด ๆ อันตรายเฉพาะหน้าของวิกฤตการณ์โควิดที่ติดและตายอยู่ทุกวันเป็นประเด็นใหญ่ของชีวิต รัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรไม่ใช่สาระที่ต้องเอามาพูดถึง

สาระสำคัญของชีวิตคือการจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไรโดยการปิดตัวเองอยู่ในบ้าน ความพยายามจากหลายฝ่ายที่ต้องการให้ล็อกดาวน์ประเทศกลายเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ นายกรัฐมนตรีตัดสินใจให้ปิดเฉพาะจุดที่เกิดการระบาดและอนุญาตกิจกรรมหลายอย่างที่ค่อย ๆ ให้ผู้คนได้ขยับขับเคลื่อน นโยบายใหญ่ที่เหมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงเข้าอย่างจัง เมื่อการเอาจริงเอาจังต่อการเปิดประเทศให้ได้ในอีก 120 วัน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงเปิดหลายจังหวัดและเปิดประเทศให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายและท่องเที่ยวได้ เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจจะเปิดประเทศให้ได้ ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาตามลำดับ เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากที่สุด นั่นหมายถึงการฉีดวีคซีนให้ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนคนไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านคน ในขณะที่เดือนมิถุนายนฉีดไปเกือบสิบล้านคน ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้อีกสี่เดือน ๆ ละสิบล้านคน ก็จะมีคนไทยฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ลดการติดไวรัส ลดการเสียชีวิต เปิดประเทศไทยได้ตามแผน เดือนกรกฎาคมนี้นำร่องในจังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก เพื่อทดสอบและทดลองมาตรการต่าง ๆ

ภูเก็ตโมเดล ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ภูเก็ตเปิดจังหวัดก่อนเป็นการนำร่อง ภูเก็ตได้ฉีดวัคซีนมากที่สุด ภูเก็ตก็เสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกัน เงื่อนไขการเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวได้ อาจเป็นการนำรายได้เข้าประเทศเข้าจังหวัด แต่ก็อาจเป็นมหันตภัยที่นำเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ ๆ ทั้งอัลฟ่า เบต้า แคปปา เดลต้า แกมม่า เซต้า อีต้า ฯลฯ จนอาจมากลายเป็นพันธุ์ไทยที่ต้องเรียกเป็นญาญ่าเข้าก็ได้ จังหวัดนำร่องจึงเป็นจังหวัดแห่งความเสี่ยง ผู้ว่าเมืองเพชรก็เคยโดนย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับไวรัสโควิดรอบแรก จนผู้ว่าเมืองเพชรมาเผชิญไวรัสโควิดอีกรอบในเมืองเพชร ความเสี่ยงมีตั้งแต่ผู้ว่าราชการไปจนถึงชาวบ้านชาวเมืองเพชรทั้งหลาย แนวทางการดำเนินการที่จะเปิดจังหวัดเริ่มในเดือนนี้ หลังจากนี้ก็จะทยอยเลือกจังหวัดที่เหมาะสมเป็นจังหวัดต่อ ๆ ไป ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมาถึงเมืองเพชร บ้านเมืองจะปิดตัวเองไปตลอดกาลไม่ได้ บ้านเมืองจะกลัวไวรัสจนอดอยากปางตายก็ไม่ไหว บ้านเมืองมีหนทางป้องกันและแก้ไขเตรียมตัวไว้แล้วอย่างเป็นระบบและมีแผนการรองรับทุกกระบวนท่า ไม่ใช่การเปิดจังหวัดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมการรองรับ เปิดไม่ไหวก็มาปิดกันต่อก็ได้

120 วันนับแต่นี้ ประเทศนี้พร้อมที่จะเปิด 120 วันนับแต่นี้เมืองเพชรบุรีก็ต้องเปิดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่การเปิดเพียงบางจังหวัดแต่เป็นการเปิดพร้อมกันทุกจังหวัด ทุกวันนี้ เมืองเพชรก็เปิดพร้อมอยู่แล้ว บางจุดบางแห่งอาจจะยังมีการติดโควิดเกิดขึ้น บางจุดในเมืองเพชรมีคลัสเตอร์ย่อย ๆ ที่ต้องเข้าไปร่วมกันดูแล หลายคนในเมืองเพชรยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนของประเทศ หลายคนยังไม่พร้อมที่ออกไปไหนต่อไหนเหมือนเมื่อก่อน หลายคนยังหวาดหวั่นว่าจะติดเชื้อโควิด แต่เราจะปิดทุกอย่างไม่ได้ตลอดไป เปิดใจ เตรียมรับกับการเปิดประเทศตามแผนที่ต้องเดินหน้าประเทศ เปิดใจที่ต้องเปิดประเทศไปพร้อมกันทุกจังหวัด เปิดใจว่าทุกอย่างมีการเตรียมการรองรับไว้พร้อมแล้ว เปิดใจให้กว้างพร้อมรับทุกอย่างที่จะตามมา เปิดประเทศเปิดเมืองเพชรเปิดใจรับในอีกสี่เดือนข้างหน้า เราต้องผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!