13 พรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร”

13 พรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา

“นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร”

จัดโดยองค์กรภาคประชาชน 10 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ณ สำนักงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ นายกสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชรพร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายปริญญา สุนทรวาทะ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเสวนาสาธารณะ เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร” ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

          เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรับรู้ข้อมูลนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี ทาง สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร นำโดย รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นำโดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว และ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ ดำเนินการจัดงานเสวนาสาธารณะ เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร” ในวัน อาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้นำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองเพชรบุรีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมการเสวนา และตัวแทนพรรคการเมือง ได้มีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองเพชรบุรี เบื้องต้นมีพรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมการเสวนา จำนวน 13 พรรค ได้แก่ 1) พรรคอนาคตใหม่ 2) พรรคภูมิใจไทย 3) พรรคพลังท้องถิ่นไท 4) พรรคพลังประชารัฐ 5) พรรคประชาธิปัตย์ 6) พรรคเสรีรวมไทย 7) พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 8. พรรคภาคีเครือข่ายไทย 9) พรรคพลังชาติไทย 10) พรรคไทสร้างชาติ 11) พรรคแผ่นดินธรรม 12) พรรคเศรษฐกิจใหม่ 13) พรรคชาติไทยพัฒนา

          กำหนดการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ตัวแทนพรรคการเมือง “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร” ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน เวลา 09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดเวทีการเสวนาโดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว จากนั้นเวลา 09.10 – 11.00 น. เริ่มเวทีเสวนาช่วงที่ 1 ตัวแทนพรรคการเมือง นำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี พรรคการเมืองละ 10 นาที จากนั้นเวลา 11.00 – 12.00 น. การเสวนาช่วงที่ 2 แลกเปลี่ยน / คำถาม ระหว่างผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา กับตัวแทนพรรคการเมือง ถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ปิดเวทีการเสวนา

          ขอเชิญชวนประชาชนชาวเมืองเพชรบุรีเข้าร่วมรับฟังการเสวนาสาธารณะ เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร” ในวัน อาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!